Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Metličky a varikosity

Drobné či větší viditelné žilky vyskytující se zejména na dolních končetinách.

Metličky jsou tenké fialové, modré nebo červené žilky viditelné na kůži dolních končetin často nemívající větší průměr než 1-2 mm. Onemocnění povrchových žil na různém podkladě obtěžuje velkou část zejména ženské části populace. Metličky se mohou vyskytovat i na jiných částech těla. A ač je jejich léčba podobná jsou zmíněny ve svém vlastním odkazu.

Povrchové žilky mohou být poškozeny v průběhu těhotenství, při přibírání hmotnosti, vlivem poškození kůže nebo dalších onemocnění. Často bývá přítomnost žilek známkou postižení i větších povrchově uložených žil nejen na dolní končetině, které nemusí být nutně viditelné či hmatné, ale představují příčinu onemocnění a bez jejího vyřešení metličky při jakémkoliv ošetření zmizí vždy jen dočasně. Kromě bolestí, křečí, otoků dolních končetin nebo jejich vzhledu je hlavním způsobem diagnosy provedení ultrazvukového vyšetření žil dolních končetin.

Optimální léčba

V případě jasné přítomnosti větší žíly (2 mm v průměru a více) v oblasti metliček je v rámci léčby nejprve vhodné zvážit ošetření větší žíly pěnovou skleroterapií. Laserové ošetření větší žíly nebývá klientkami dobře snášeno a efekt nebývá trvalejší. Ošetření žil pěnovou sklerotizací provedeme po konzultaci též na našem pracovišti a poté v ideálním časovém odstupu provedeme finální ošetření laserem, abychom zajistili maximální efekt léčby.

Princip ošetření laserem

Energie laserového paprsku je pohlcena v červeném krevním barivu. Krev v žilce se tedy působením laseru ohřívá, mění se na vazkou hmotu, a ta žilku uzavře. Vzniklá krevní sraženina není riziková a nehrozí embolizace – vycestování dále do krevního řečiště.

Očekávaný efekt laseru

Menší žilky mizí působením laseru doslova před očima. Větši žilky změní barvu na tmavě modrou. Za předpokladu dodržení doporučeného režimu po zákroku všechny ošetřené žíly postupně vyblednou, jako například modřina, až zcela zmizí. Očekáváný efekt je vymizení žilek v postižené oblasti. Každý klient je specifický a ač průběh léčby nemusí být u všech stejný naším cílem je spokojenost všech.

Jak ošetření laserem probíhá a co při něm pacient cítí

Léčba laserovým paprskem probíhá ambulantně. Po konzultaci je možno rovnou přikročit k zákroku. Lékař pod speciálním světlem prohlédne Vaše končetiny a všechny viditelné metličky ošetří laserovým paprskem, který při chlazení kůže téměř není cítit. U větších žil lékař ve spolupráci s pacientem zvolí takové parametry laseru, aby byl efekt co nejlepší a přitom dobře snesitelný. Jakákoliv případná bolest je v horizontu sekund odstraněna přiložením chladivého obkladu. Po zákroku, který může trvat až 60 minut se končetina zabandážuje a pacient odchází domů. Délky ošetření se není třeba obávat. Mezi aplikacemi laserového výboje jsou přestávky a s lékařem lze neustále komunikovat a při vyšší citlivosti dělat přestávky či upravit nastavení laseru.

Co je a není třeba před zákrokem udělat:

Jako u všech laserových zákroků je i v tomto případě vhodné se k vyšetření dostavit s neopálenou pokožkou v místě zákroku. Doporučujeme po dobu cca 6 týdnů před zákrokem neopalovat ošetřované místo. Používání samoopalovacích krémů či invazivních zákroků do pokožky na ošetřovaném místě je též často důvodem k odložení laserového ošetření.

Co pacient po zákroku smí a nesmí

Dolní končetiny doporučujeme bandážovat po dobu 7-10 dní a dodržovat klid. První dva dny je vhodné klidový režim přirovnat k polehávání na lehátku u moře nebo bazénu. Při pobytu na slunci doporučujeme používat krémy s vysokým vysokým UV faktorem SPF 50+ a omezit sportovní činnost, stejně tak jako koupel v horké vaně. Všechny tyto faktory jinak způsobují zvýšené prokrvení s výsledným znovuotevřením ošetřených žilek.