Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Mateřská znaménka

Vrozené atypicky vypadající okrsky kůže

Klient či jeho rodina pozorují tmavé skvrny na kůži, načervenalé mapovité plochy či okrsky odlišné kožní tkáně vyskytující se kdekoliv na těle. Mohou mít charakter pouze jinak zbarvené kůže, či se může jednat o cévní poruchu v daném místě nebo může být postižena tkáň tvořící chloupky. Mateřská znaménka jsou často zaměňována s pigmentovými skvrnami, které vzniknou během života. Znaménka jsou nejčastěji vrozená nebo se objeví ve velmi raném věku.

Příčinou vzniku mateřského znaménka je vývojová porucha tkání v dané lokalitě. Dle charakteru znaménka je postižena různá tkáň v dané lokalitě.

Optimální léčba

Před zahájením jakékoliv léčby je nutné vyšetření dermatologem za účelem klasifikace znaménka z hlediska jeho typu a biologické povahy. Některá znaménka mají sklon v průběhu času prodělat změnu na více či méně agresivně rostoucí nádory. Jiná jsou po celý život biologicky klidná. U části znamének je velmi důrazně doporučeno po odstranění provést histologický rozbor za účelem stanovení jejich povahy – řekněme nebezpečnosti. Laserové ošetření zpravidla histologické vyšetření znemožňuje. Bez histologického rozboru by potenciálně nebezpečné znaménko i přes své odstranění například laserem mohlo představovat skrytou hrozbu do budoucna. Neškodná znaménka je možno bezpečně odstranit laserem bez histologického vyšetření.

Princip ošetření laserem

Jakýkoliv typ mateřského znaménka obsahuje krevní či kožní pigmenty, ty představují cílovou látku, se kterou reaguje laserový paprsek za vzniku velkého množství energie. Tato energie pigment spolu s mirkoskopickým množstvím okolní tkáně odpaří.

Jaký je očekávaný efekt laseru

Po ošetření znaménka je kůže v daném místě zarudlá až bělavá a může drobně krvácet. Okolní kůže v lemu 2 až 3 cm může prchavě zarudnout. Ošetřené místo se v průběhu týdne hojí jizvou, která je proti jizvě vzniklé při běžném chirurgickém ošetření téměř rovná, bez stop po šicím materiálu. Zpravidla se prezentuje po zhojení jako lehce světlejší místo na kůži nebo není vidět vůbec.

Jak ošetření laserem probíhá a co při něm pacient cítí

každé ošetřované místo je před aplikací laserového paprsku předchlazeno. Pacient každý záblesk paprsku vnímá jako švihnutí malou gumičkou, či jako lehce nepříjemný tlak na kůži. Ošetření se na přání pacienta dá opakovaně přerušit při jeho snížené toleranci. Lékař též má řadu možností jak u vnímavějšího klienta paprsek upravit, aby byl snesitelnější, se stejným výsledným efektem.

Co je a není třeba před zákrokem udělat

Stejně jako u ostatních laserových zákroků i zde je vhodno vyhnout se před zákrokem slunění nebo přijít s neopálenou pokožkou v období podzimu, zimy a jara. Před samotným ošetřením laserem požadujeme u všech znamének doklad o vyšetření kožním lékařem, který odstranění znaménka doporučuje. V případě doporučení chirurgické excize tuto zařídíme na chirurgické ambulanci Krajské nemocnice Liberec. Námi požadovaný dokument lze získat vyšetřením na ambulanci kožního oddělení v budově, ve které sídlí naše laserové centrum.

Co pacient po zákroku smí a nesmí

Po zákroku je nutné ošetřené místo chránit speciálním krémem s antibiotickým efektem a následně krémem se sluneční clonou SPF 30+. Celková doba hojení je v rámci týdnů. Celková doba nutné ochrany před sluncem je až 6 měsíců. V případě nedodržení režimu může být jizva trvale tmavější než okolní kůže.