Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Léčba závislosti na tabáku

Pomáháme přestávat kouřit během 3 měsíců

 • kompletní vstupní vyšetření a posouzení závislosti
 • farmakologická léčba k potlačení abstinenčních příznaků
 • pomůžeme i těžce závislým
 • bez nutnosti doporučení od lékaře
Před léčbou

Během vstupní návštěvy lékařka vysvětlí princip závislosti kouření, objasní pojem psychická a fyzická závislost na tabáku, posoudí míru závislosti konkrétního pacienta a v případě fyzické závislosti seznámí pacienta s možnostmi farmakologické léčby k potlačení abstinenčních příznaků.

Léčba

Začínáme úvodní screeningovou návštěvou, jejíž součástí je vyšetření krve, funkční vyšetření plic (spirometrie), změření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, měření tlaku, pulsu a odeberání celkové anamnézy. Při kontrolních návštěvách zopakujeme některá vyšetření (změříme hmotnost, tlak krve, puls, množství CO ve vydechovaném vzduchu), ptáme se pacienta na abstinenční příznaky a pomáháme s motivací. Farmakologická léčba závislosti trvá obvykle 3 měsíce a klienti Centra po zařazení do léčebného programu mohou využít výhod bonusového programu uplatňovaného nemocniční lékárnou na náhradní nikotinovou terapii.

Po skončení léčby

Poslední návštěva proběhne po roce od začátku nekouření. Teprve tehdy můžeme říci, že pacient je skutečně nekuřák. Návštěvy a vyšetření jsou zdarma, doporučenou léčbu k potlačení abstinenčních příznaků si hradí pacient sám.