Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Léčba závislosti na tabáku

Pomáháme přestávat kouřit během 3 měsíců

  • kompletní vstupní vyšetření a posouzení závislosti
  • farmakologická léčba k potlačení abstinenčních příznaků
  • pomůžeme i těžce závislým
  • bez nutnosti doporučení od lékaře
Před léčbou

Během vstupní návštěvy lékařka vysvětlí princip závislosti kouření, objasní pojem psychická a fyzická závislost na tabáku, posoudí míru závislosti konkrétního pacienta a v případě fyzické závislosti seznámí pacienta s možnostmi farmakologické léčby k potlačení abstinenčních příznaků.

Léčba

Začínáme úvodní screeningovou návštěvou, jejíž součástí je vyšetření krve, funkční vyšetření plic (spirometrie), změření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, měření tlaku, pulsu a odeberání celkové anamnézy. Při kontrolních návštěvách zopakujeme některá vyšetření (změříme hmotnost, tlak krve, puls, množství CO ve vydechovaném vzduchu), ptáme se pacienta na abstinenční příznaky a pomáháme s motivací. Farmakologická léčba závislosti trvá obvykle 3 měsíce a klienti Centra po zařazení do léčebného programu mohou využít výhod bonusového programu uplatňovaného nemocniční lékárnou na náhradní nikotinovou terapii.

Po skončení léčby

Poslední návštěva proběhne po roce od začátku nekouření. Teprve tehdy můžeme říci, že pacient je skutečně nekuřák. Návštěvy a vyšetření jsou zdarma, doporučenou léčbu k potlačení abstinenčních příznaků si hradí pacient sám.