Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Laparoskopická adjustabilní žaludeční bandáž

Voperování bandáže na horní část žaludku pro vyvolání pocitu sytosti

 • velmi dobré výsledky v úbytku hmotnosti
 • malá invazivita a minimální výskyt komplikací
 • metoda vyžaduje spolupracujícího a motivovaného pacienta

Laparoskopická adjustabilní bandáž žaludku je čistě obstruktivní metoda – brání v příjmu většího množství potravy. Při této operaci nasazujeme na horní část žaludku, těsně pod kardii, bandáž, kterou oddělujeme ze žaludku proximální pouch o obsahu cca 15-20 ml. Bandáž po aplikaci vytváří kroužek s balonkem s možností doplnění objemu cestou spojovací hadičky a podkožně uloženého portu. Tím je zajištěna možnost individuálního nastavení sevření žaludku tak, aby účinek bandáže byl optimální.

Více o metodě

Metoda vyžaduje motivovaného a spolupracujícího klienta, který si s bandáží „rozumí“, tedy vyhoví signálům, které po naplnění malého žaludku tělo vysílá a přestane při prvním pocitu plnosti jíst. S oblibou bandáž přirovnáváme k berličce, která má pomoci klientovi změnit stravovací návyky. U spolupracujících klientů je potom tato metoda velmi účinná. V bariatrické chirurgii za úspěch metody považujeme, pokud klient ztratí  polovinu a více své nadváhy (50% EWL – excess weight loss). U adjustabilní gastrické bandáže tohoto úspěchu dosáhne asi 50% klientů.

Laparoskopická adjustabilní žaludeční bandáž je z chirurgického pohledu nejjednodušší bariatrickou metodou, zatíženou minimální morbiditou (nemocností) a prakticky nulovou 30ti denní mortalitou. Komplikace jsou nejčastější v oblasti podkožního portu, většinou zánětlivého původu, které vyžadují dočasné odstranění portu a jeho pozdější reimplantaci na nové místo. Specifickou pozdní komplikací bandáže, která se  většinou vyskytuje po měsících až letech po aplikaci, je tzv. migrace bandáže do žaludku. Při této komplikaci dojde k rozpadu žaludeční stěny pod bandáží a ta se postupně prořízne do žaludku. Komplikace většinou neprobíhá pod obrazem náhlé příhody, ale spíše jako postupný nástup nespecifických obtíží s vymizením efektu bandáže. Při této komplikaci je nezbytné odstranění bandáže buď gastroskopicky ze žaludku, nebo chirurgicky.

Neúspěchy jsou při této metodě nejčastěji spojeny s nespoluprací klienta. Ta se většinou projevuje trvalým přejídáním, kdy v důsledku příjmu příliš velkých porcí jídla dochází k roztahování proximálního pouche až do obrazu přesýpacích hodin s bandáží uprostřed. Po takové dilataci proximálního pouche samozřejmě efekt bandáže mizí. Tento stav v některých případech může vzniknout i akutně jako tzv. slippage (sklouznutí) bandáže, což  většinou vyžaduje urgentní řešení – většinou odstranění bandáže, nebo repozici bandáže na žaludku a fixační přešití stěny žaludku.