Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
  • Komplexní analýza pohybové aparátu pomocí systému Qualisys.

Analýza pohybu je nástrojem pro kvantitativní hodnocení poruch chůze, který poskytuje funkční diagnostiku. Je vhodná pro plánování léčebných postupů, sledování a vyhodnocování průběhu onemocnění i jeho léčby.

Samotná procedura vyšetření je rozdělena na několik částí:

  • V  administrativní části se zaznamenává rodinná a osobní anamnéza klienta a dosavadní léčba jeho základního onemocnění.
  • V rámci klinického vyšetření klienta se zaměřením na rozsahy pohybů kloubu, odkrytí kontraktur vyšetřením vleže a ve stoje
  • Vlastní vyšetření chůze, kdy jsou klientovi přímo na tělo nalepeny luminiscenční markery. Jedná se o bezbolestnou techniku, lepící páska je antialergenní. Poté klient začne pokud možno samostatně a bez kompenzatorních pomůcek chodit po vytyčené dráze, jeho pohyb je snímán několika vhodně rozmístěnými kamerami za současného snímáním z rozložení tlakových sil z nášlapných ploten. Klient v rámci jednoho vyšetření absolvuje větší množství záznamů/ přechodů po vytyčené dráze tak, aby bylo vyloučeno náhodné selhání systému i jednorázová pohybová odchylka klienta samotného. V další fázi „postprocessingu“ se jednotlivá měření srovnávají jak s referenční normou, tak i vzájemně mezi sebou. Jako doplňkové měření mohou být v poslední fázi vyšetření klientovi nalepeny nad vybrané svalové skupiny dolních ev. horních končetin povrchové elektrody ke snímání elektrické aktivity svalů. To vše tvoří komplexní pohybové vyšetření – MOCAP, videokamery, tlakové plotny, elektromyografie.
  • Poté následuje softwarové zpracování naměřených záznamů (již bez přítomnosti klienta), jejichž výstupem jsou grafická znázornění pohybu v jednotlivých kloubech, kinetické detaily krokového cyklu, dynamické změny elektrické aktivity svalů ve vztahu ke krokovému cyklu. Výstupní zpráva o vyšetření s doporučením pro specializované pracoviště např. ortopedie, rehabilitace, atd…, bude klientovi zaslána po ukončení vyhodnocovacího procesu a zkompletování dokumentace zvolenou cestou

 Vyšetření trvá cca 60 – 90 min.

S sebou:

  • doporučení z odesílajícího pracoviště se souhrnem dosavadní léčby
  • vyšetření probíhá bezpodmínečně ve spodním prádle, alternativou mohou být plavky (jinak nelze spolehlivě umístit snímače/markery pohybu)

Co Vás čeká:

 Vyšetření trvá cca 60-90 min.

  • Vyšetření pomocí sportovního systému MARS

Sportovní systém MARS poskytuje platformu pro analýzu dat v oblasti sportovní medicíny. Jmenovitě se jedná o skokové testy a balanční testy, jejichž výsledky jsou platnými ukazateli funkční výkonnosti a připravenosti pro návrat do hry po zranění nebo operaci. Procedura spočívá v podrobném fyzickém vyšetření pacienta se zaměřením na rozsahy pohybů. Následně se provede měření v předdefinovaných modulech systému MARS (https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Download_original/000-936e.pdf).

Výstupem měření je: grafické znázornění pohybů, výkonnostní tabulka, zhodnocení v čase

Vyšetření trvá 30 minut

S sebou: sportovní oblečení včetně obuvi

 

3D tisk

Provádíme tvorbu virtuálních modelů na základě CT/MRI dat nebo na základě individuálních požadavků a jejich následný 3D tisk. K 3D tisku využíváme nejmodernější 3D tiskárnu AzteQ od firmy Trilab. Používané materiály: ABS, ASA, Nylon, SmartMedical a jiné.

Ukázka naší práce:
 

Kiwi Logo
Petra Folprechtová

odborná referentka

Kiwi Logo
Ing. Jiří Vitvar

biomedicínský inženýr

Kiwi Logo
doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.

vedoucí pracoviště, klinický biomechanik