Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Klinická biomechanika

 • Komplexní analýza pohybové aparátu pomocí systému Qualisys.
 • Vyšetření pomocí sportovního systému MARS
 • Tvorba virtuálních modelů na základě CT/MRI dat
 • Tvorba modelu na základě individuálního požadavku
 • 3D tisk
Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Sekretariát: +420 485 312 707
Oddělení: +420 485 312 729
E-mail: pohybovka@nemlib.cz
Budova O
Podlaží 1
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Ambulance

Ambulance klinické biomechaniky
Vyhodnocení pohybové analýzy
Ambulance klinické biomechaniky Vyhodnocení pohybové analýzy po domluvě středa pohybovka@nemlib.cz

Laboratoře

Laboratoř analýzy pohybu
budova B, S1
Laboratoř analýzy pohybu budova B, S1 14:00 - 18:30 středa, čtvrtek pohybovka@nemlib.cz doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
Ing. Jiří Vitvar
3D Tisk
3D Tisk doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.
Ing. Jiří Vitvar
O nás

Laboratoř analýzy pohybu

Nachází se v budově B, poschodí S1

Komplexní analýza pohybové aparátu pomocí systému Qualisys.

Analýza pohybu je nástrojem pro kvantitativní hodnocení poruch chůze, který poskytuje funkční diagnostiku. Je vhodná pro plánování léčebných postupů, sledování a vyhodnocování průběhu onemocnění i jeho léčby.

Průběh vyšetření

 • Klientovi jsou přímo na tělo nalepeny reflexní markery. Jedná se o bezbolestnou techniku, lepící páska je antialergenní.
 • Poté klient začne pokud možno samostatně a bez kompenzatorních pomůcek chodit po vytyčené dráze. Jeho pohyb je snímán několika kamerami za současného snímání rozložení tlakových sil pomocí nášlapných desek. Klient v rámci jednoho vyšetření absolvuje větší množství záznamů (přechodů po vytyčené dráze) z důvodu vyloučení náhodného selhání systému či jednorázové pohybové odchylky samotného klienta.
 • Jako doplňkové měření mohou být v poslední fázi vyšetření klientovi nalepeny nad vybrané svalové skupiny dolních ev. horních končetin povrchové elektrody pro snímání elektrické aktivity svalů (EMG).
 • Následuje softwarové zpracování naměřených záznamů (již bez přítomnosti klienta), jejichž výstupem jsou grafická znázornění pohybu v jednotlivých kloubech, kinetické detaily krokového cyklu a dynamické změny elektrické aktivity svalů ve vztahu ke krokovému cyklu. Výstupní zprávu o vyšetření s doporučením pro specializované pracoviště např. ortopedie, rehabilitace atd., pacient obdrží nejdříve za 14 dnů při následné návštěvě ambulance.

 Vyšetření trvá cca 60 min.

S sebou:

 • vyšetření probíhá bezpodmínečně ve spodním prádle, alternativou mohou být plavky, jinak nelze spolehlivě umístit snímače/markery pohybu!
 • gumička do vlasů – vlasy nesmí zakrývat oblast krku

Cena: 3800Kč
– do 18 let hrazeno zdravotní pojišťovnou

Vyšetření pomocí sportovního systému MARS

Sportovní systém MARS poskytuje platformu pro analýzu dat v oblasti sportovní medicíny. Jmenovitě se jedná o skokové testy a balanční testy, jejichž výsledky jsou platnými ukazateli funkční výkonnosti a připravenosti pro návrat do hry po zranění nebo operaci. Procedura spočívá v podrobném fyzickém vyšetření pacienta se zaměřením na rozsahy pohybů. Následně se provede měření v předdefinovaných modulech systému MARS (https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Download_original/000-936e.pdf).

Výstupem měření je: grafické znázornění pohybů, výkonnostní tabulka, zhodnocení v čase

Vyšetření trvá cca 30 minut

S sebou:

 • sportovní oblečení včetně obuvi

3D tisk

Provádíme tvorbu virtuálních modelů na základě CT/MRI dat nebo na základě individuálních požadavků a jejich následný 3D tisk. K 3D tisku využíváme nejmodernější 3D tiskárny od firem Trilab a Nexa3D. Používáme  materiály typu ABS, ASA, Nylon včetně biokompatibilních jako je SmartMedical nebo KeyGuide.

Ukázka naší práce:

 

O nás

Pracoviště zajištuje dvě hlavní činnosti a to 3D tisk a vyšetření analýzy pohybu. V případě 3D tisku zajištujeme všechny služby, od návrhu modelu, až po samotnou realizaci. Jedná se vždy o individuální řešení pro pacienta, kde model vzniká na základě CT/MR dat. Výsledkem je 3D model, který se používá pro plánování operace. Naše zkušenosti ukazují, že využití 3D modelu může v některých případech snížit operační čas a zpřesnit samotnou operaci. Druhá část naší práce se zabývá vyšetření pohybového aparátu pomocí kamerového systému analýzy pohybu. Jedná se o špičkové vybavení, které umožnuje detailně zaznamenat nejen rozsah pohybů pacienta v prostoru, ale i zatěžování jednotlivých svalových skupin. Pro všechny výkony používáme nejmodernější přístroje od firmy Qualisys, Kistler, Delsys a Trilab. Přestože nejsme univerzitní nemocnice, provádíme rozsáhlou vědeckou a výukovou činnost. Jsme školicí referenční pracoviště na mezinárodní úrovni v problematice klinické biomechaniky a podílíme se na technologickém výzkumu a vývoji. Naši zaměstnanci se aktivně účastní akcí v ČR i v zahraničí a zaujímají důležité funkce v odborných domácích i mezinárodních odborných společnostech.

Věda a výzkum

Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů

Náš tým

Kiwi Logo
Ing. Jiří Vitvar

biomedicínský inženýr

Kiwi Logo
Petra Folprechtová

odborná referentka

Kiwi Logo
doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.

vedoucí pracoviště, klinický biomechanik

Časté dotazy