Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Intragastrický balon

Chirurgický výkon za účelem snížení příjmu potravy a redukce hmotnosti

 • zavedení travalého balonu naplněného tekutinou nebo vzduchem do žaludku pacienta
 • šetrná metoda, u které však nelze vyloučit opakovaný příbytek na váze po vyjmutí balonu
 • vhodná u extrémně obézních pacientů jako příprava na další radikální bariatrický výkon
 • metoda není hrazena ze zravotního pojištění

 

 

O metodě

Přestože tato metoda patří spíše do oblasti endoskopie,představuje rovněž invaziví metodu. Spočívá v zavedení balonu do žaludku a jeho následném naplnění. Balon poté zabírá prostor v horní části těla žaludku a tím způsobuje omezení v příjmu potravy.

O metodě intragastrického balonu

V současné době jsou k dispozici tři různé systémy intragastrického balonu. Klasický BIB (Bioenterics Intragastric Balloon) je po zavedení do žaludku naplněn nejčastěji cca 500-550 ml fyziologického roztoku obarveného metylenovou modří. Methylenová modř plní funkci signalizace při samovolném prasknutí balonu – zabarví moč do modra. Systém BIB je nejčastěji používaným systémem s dostatečným počtem publikovaných výsledků. Novější systém např. Heliosphere (Heliogast) je namísto tekutinou plněn vzduchem. Hlavní výhodou má být u aktivně žijících klientů menší dyskomfort při akceleraci a deceleraci vzhledem k nižší váze balonu. Výhodou těchto systémů je ve srovnání s baritrickými výkony malá invazivita. Hlavní nevýhodou je dočasnost, tyto systémy jsou určeny pro 6-ti měsíční použití, poté je doporučeno balon extrahovat pro rostoucí riziko spontánního prasknutí.

Výhody a nevýhody

Souborné výsledky referují váhové úbytky průměrně 17 kg za půl roku, současně však po extrakci vysoké procento váhových příbytků. Z pohledu baritrických chirurgů a obezitologů je tato metoda vhodná jako příprava před bariatrickým zákrokem pro super-super obézní pacienty (BMI≥60), kde je vysoké operační riziko.

Mezi kontraindikace patří zejména předchozí chirurgické výkony v horní polovině břicha, přítomnost nespecifických střevních zánětů a patologie žaludku obecně. Zejména v těchto souvislostech byly popsány komplikace, jako jsou těžké vředové leze žaludku a ruptura žaludku. Závažnou komplikací je rovněž ileosní stav způsobený prasklým balonem, který postoupil do tenkého střeva.

Tato metoda není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, cena za výkon se podle pracoviště pohybuje mezi 25-35 tisíci Kč.