Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace pro pozůstalé – patologie

 

 

Vážení pozůstalí,

je nám líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom vám co nejvíce ulehčit tyto dny, proto vám pro úplnou informaci poskytujeme i písemný návod, jak dále postupovat při vyřizování náležitostí.

Všechny osobní věci zemřelého v naší nemocnici jsou po písemném sepsání předány nejbližšímu pozůstalému po předložení jeho občanského průkazu a oproti podpisu. Formulář o předání pozůstalosti je sociální službou KN Liberec a.s. odeslán na dědické oddělení soudu (dle trvalého bydliště zemřelého). Notář pověřený příslušným soudem vyzve pozůstalé písemně k projednání dědictví.

Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí obrátí na pohřební službu a objednají pohřeb. Pohřební služba poskytuje kompletní služby: tištění parte, smuteční květinová výzdoba, typ pohřbu dle přání pozůstalých. Platba probíhá při objednání. Šaty pro zemřelého přijímá pohřební služba, lze je donést také na oddělení patologie (7:00 – 9:30, 12:00 – 14:30).

Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela (Magistrát města Liberec – tel. +420 485 243 726). Odbor správní – odd. matriky hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, Všeobecné zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

Na matriku je nutné vzít s sebou objednávku pohřbu z pohřební služby a doklad totožnosti obstaravatele pohřbu.

Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte sociální službu nemocnice, tel. +420 485 312 675 (pavilon interních oborů, 2. poschodí, po – pá 7:00 – 15:30).