Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Hemangiomy

Vrozené či získané cévní malformace

Hemangiom je nezhoubný novotvar červené barvy tvořený klubíčkem cév pojmenovaných arterioly. Výskyt není omezen na specifickou část těla, mohou se tedy vyskytovat kdekoliv. Nezřídka představují větší hemangiomy komplikace při běžných činnostech, jako je holení, nošení spodního prádla či oblíbeného oblečení , kdy dochází k opakovanému dráždění hemangiomu švem či okrajem oděvu. Může pak snadno docházet k poranění či samovolnému krvácení.

Hemangiomy bývají často vrozené. Mohou ale vznikat i v průběhu života, mimo jiné v důsledku slunění. V průběhu růstu se u dětí hemangiomy spíše zmenšují a většinou zcela zmizí. U dospělých jsou trvalé a mohou se mírně zvětšovat. Hemangiom spadá do skupiny onemocnění tzv. cévních malformací. Po adekvátním vyšetření jejich rozsahu ,metodami dostupnými v Krajské nemocnici, lze téměř jakoukoliv cévní malformaci řešit aplikací laserového paprsku.

Optimální léčba

U většiny hemangiomů vede k vyléčení jen jejich odstranění nebo embolizace. Terapie chirurgická je zavedená a efektivní. Její výhodou je odstranění veškeré tkáně ,která hemangiom tvoří a ošetření přívodných cév. Nevýhodou je jizva a stopy po stehovém materiálu. Laser tyto nevýhody minimalizuje.

Princip ošetření laserem

Laserový paprsek prochází bezbolestně kůží a prudce ohřívá krevní barvivo v hemangiomu. Arterioly, plné krve, se tímto ohřevem zcela zalepí a vzniklá krevní sraženina je díky hojivému procesu organismu odstraněna. Nehrozí tedy embolie ani trombosa (vniknutí krevní straženiny dále do cévního řečiště). Ošetřený hemangiom se zpravidla samovolně odloučí v průběhu týdne až deseti dní.

Očekávaný efekt laseru

Každý klient je specifický. Ošetření laserem mívá dobrý efekt a většina drobnějších hemangiomů po jednom až dvou ošetřeních zcela vymizí. Optimálním výsledkem je tedy vymizení ošetřeného hemangiomu s minimální možností poznat, kde se vyskytoval.

Jak ošetření laserem probíhá a co při něm pacient cítí

Lékař každý hemangiom před ošetřením zchladí proudícím vzduchem. Poté několikrát aplikuje laserový výboj. Pacient výboj pociťuje jako rychlé bodnutí velmi drobnou jehličkou. Zákrok je všeobecně velmi dobře snášen. Kůže po ošetření laserem může přechodně zarudnout, zejména v okolí ošetřeného ložiska. V místě aplikace laseru mohou vzniknout malé stroupky, které po krátké době samy odpadnou.

Co je a není třeba před zákrokem udělat

K ošetření je vhodné se dostavit s neopálenou kůží v místech, kde budeme hemangiom odstraňovat.

Co pacient po zákroku smí a nesmí

Ošetřenou pokožku je vhodné po několik týdnů chránit před slunečním zářením krémy s vysokým faktorem UV ochrany SPF30+. V obličeji doporučujeme spíše UV faktor SPF 50+..