Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Fyzioterapie

 • Hlavní odbornou náplní práce oddělení je poskytování manuálních technik a pohybové léčby pod odborným vedením fyzioterapeuta a rehabilitačního lékaře. K léčbě dospělých pacientů používáme jak běžných metodik, tak metodik speciálních/ např. dle Bobatha při postižení CNS, Mc Kenzieho, Vojty, Mojžíšové, Brüggera, Spirální dynamiku, Trénink funkční stability a další.
 • Péče o dětské pacienty s využitím Vojtovy metody a Synergické reflexní terapie
 • Cvičení v bazénu s teplou vodou pod odborným vedením, s využitím Halliwick-metodiky a Ring-metody Bad Ragatz a možností transportu imobilních pacientů hydraulickou sedačkou
 • Individuální cvičení těžce pohybově handicapovaných pacientů ve vodě – v Hubbardově tanku – se závěsným zařízením pro transport
 • Používáme též doplňkových metodik, např. manuálních lymfodrenáží.