Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Základní informace

Etická komise Krajské nemocnice Liberec, a. s. (dále EK) je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství, jejichž povinností je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů klinického hodnocení léků a zdravotnických prostředků.

Etická komise byla ustavena podle zákona č.378/2007 Sb., Zákon o léčivech, v platném znění a zákona č. 268/2014  Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR byla stanovena etickou komisí vydávající stanoviska k multicentrickým klinickým hodnocením.
Aktuální určující dopis je vydán pod čj. MZDR 33056/2022-2/OLZP ze dne 14. prosince 2022.

Členové EK jsou jmenováni vedením Krajské nemocnice Liberec, a.s., složení etické komise a podmínky pro členství v ní se řídí platnými právními předpisy.

Na základě souhlasu zřizovatele se EK zapojila do posuzování žádostí o povolení klinického hodnocení podaného prostřednictvím EU portálu a posuzovaného dle nařízení 536/2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.
Novela zákona 378/2007 Sb, o léčivech, vydané ve Sbírce zákonů 31. 10. 2022 pod č.314/2022 Sb. nabyla účinnosti 1. 12. 2022.

Termíny jednání EK v roce 2024:

17. 1.

21. 2.

27. 3.

24. 4.

22. 5.

19. 6.

24. 7.

28. 8.

25. 9.

23. 10.

20. 11.

11. 12.

Dokumenty k projednání je třeba doručit etické komisi nejpozději dva týdny před termínem zasedání.

Kontakt

Sekretariát +420 485 312 835
eticka.komise@nemlib.cz
Budova UB
Podlaží 3

Složení etické komise

MUDr. Karel Dvořák Ph.D.

Předseda (gastroenterolog)

MUDr. Hana Věchtová

Místopředseda (anesteziolog intenzivista)

MUDr. Pavol Biath

Člen (chirurg)

Kiwi Logo
MUDr. Zdeněk Skalický

Člen (pediatr)

Kiwi Logo
Ing. Marie Baxová

Nezávislý člen (ekonom)

Mgr. Jitka Cerhová

Nezávislý člen (pedagog)

Ing. Hana Gráfová

Člen (referentka)

MUDr. Magda Macháňová

Člen (radiační onkolog)