Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Základní informace

 

Etická komise Krajské nemocnice Liberec, a. s. (dále EK KNL) je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství, jejichž povinností je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů klinického hodnocení léků a zdravotnických prostředků.

Etická komise byla ustavena podle zákona č.378/2007 Sb., Zákon o léčivech, v platném znění a zákona č. 268/2014  Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

EK KNL byla určena  rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR  jako EK vydávající stanoviska k multicentrickým klinickým hodnocením. Aktuální určující dopis je vydán pod čj. MZDR 59114/2017-3/FAR ze dne 18. prosince 2017.

Členové EK jsou jmenováni vedením KNL. Složení Etické komise a podmínky pro členství v ní se řídí platnými právními předpisy.

Termíny jednání Etické komise KNL, a.s. pro rok 2019:

16. 1.
20. 2.
27. 3.
24. 4.
29. 5.
26. 6.
31. 7.
28. 8.
25. 9.
23. 10.
20. 11.
11. 12.

Materiály k projednání je třeba doručit na etickou komisi nejpozději dva týdny před termínem.

Kontakt

Sekretariát +420 485 312 835
eticka.komise@nemlib.cz
Předseda EK MUDr. Pavel Kočí +420 485 312 411
pavel.koci@nemlib.cz
Budova V
Podlaží 2

Složení etické komise

MUDr. Pavel Kočí

předseda EK (Odd. nefrologie a dialýzy)

Kiwi Logo
MUDr. Michael Šíp

tajemník (Pediatrické oddělení)

MUDr. Marie Rissová

místopředseda (Onkologické odd.)

MUDr. Květa Šourková

člen (Interní odd.)

MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.

člen (Traumatologie)

MUDr. Hana Věchtová

člen (ARO)

Mgr. Margit Kotková

nezávislý člen (Pedagog)

Mgr. Jitka Cerhová

nezávislý člen (Pedagog)

Kiwi Logo
Zdena Brabcová

nezávislý člen (Sekretářka)

Kiwi Logo
MUDr. Hana Vejvarová

člen (Pediatr)

Ing. Hana Gráfová

referentka EK