Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ergoterapie

 • Ergoterapii provádíme v plném rozsahu – časně již u lůžka na JIP, rovněž na standardním oddělení a příslušném pracovišti. Mimo jiné využíváme metodiky Bobath konceptu. Provádíme výcvik v soběstačnosti, v sebeobslužných činnostech, stimulaci mozku k obnovení poškozených kognitivních funkcí, nácvik komunikačních schopností. Při skupinové ergoterapii probíhají společné práce v nácvikové kuchyňce, s nastavitelnou výškou pracovní plochy a stahovacími skříňkami.
 • Jsme schopni zajistit základní funkční ergotesting, ve spolupráci s Úřadem práce kompletní testování pro účely pracovního zařazení.
 • Provádíme poradenství, výběr a nácvik kompenzačních pomůcek.
 • Při léčbě pacientů úzce spolupracujeme s ostatními odděleními Krajské nemocnice Liberec, s ambulantními specialisty či terénními lékaři a s protetikou v Liberci.