Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ergoterapie

  • Ergoterapii provádíme v plném rozsahu – časně již u lůžka na JIP, rovněž na standardním oddělení a příslušném pracovišti. Mimo jiné využíváme metodiky Bobath konceptu. Provádíme výcvik v soběstačnosti, v sebeobslužných činnostech, stimulaci mozku k obnovení poškozených kognitivních funkcí, nácvik komunikačních schopností. Při skupinové ergoterapii probíhají společné práce v nácvikové kuchyňce, s nastavitelnou výškou pracovní plochy a stahovacími skříňkami.
  • Jsme schopni zajistit základní funkční ergotesting, ve spolupráci s Úřadem práce kompletní testování pro účely pracovního zařazení.
  • Provádíme poradenství, výběr a nácvik kompenzačních pomůcek.
  • Při léčbě pacientů úzce spolupracujeme s ostatními odděleními Krajské nemocnice Liberec, s ambulantními specialisty či terénními lékaři a s protetikou v Liberci.