Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO STANOVIŠTĚ!

Provozní doba PCR testy pro samoplátce, žadatele s doporučením KHS/praktického lékaře a zájemce o antigenní testování se řídí našimi personálními a technickými kapacitami. Upravujeme ji podle našich možností se zřetelem na aktuální poptávku. Naším cílem je umožnit testování co největšího počtu lidí v krátké době. Aktuální časy a kapacity jsou k dispozici v objednacím kalendáři.

Dovolujeme si Vás upozornit, že objednací čas je orientační. Přes naši velkou snahu může na odběrovém místě docházet k určitým časovým prodlevám a čas odběru se může mírně lišit. Děkujeme Vám za pochopení.

Objednání je možné pouze přes webovou aplikaci:


 

  • Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín na Stacionární odběrové místo (Husova ulice, za budovou K – infekční, kožní odd. – vjezd autem není umožněn).
  • Testy bývají vyhodnoceny do 48 hodin.

Pokud se stane, že žadatel zadá špatné telefonní číslo a výsledek testu neobdrží, je možné zaslat požadavek na dohledání výsledku na email: covid-info@nemlib.cz. Laboratoř telefonicky kontaktujte pouze v nejnutnějších případech.

Info k jazykovým mutacím – pokud má pacient žádanku od lékaře a výsledek testu chce využít na cestu do zahraničí – překlad do jazykové mutace si zařizuje svépomocí.

Informace pro indikované KHS nebo praktickým lékařem

Postup testování

  1. žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS,
  2. po vystavení elektronické žádanky se pacient objedná prostřednictvím webové aplikace na nemlib.cz,
  3. pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů),
  4. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!
  5. pacient bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.),
  6. pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti,
  7. výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

Informace pro samoplátce:

Postup testování

  1. Žadatel není indikován KHS ani žádným lékařem, test potřebuje pro vlastní potřebu.
  2. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci Samoplátci – testování COVID-19 všední den nebo víkend.
  3. Žadatel vyplní všechny požadované informace, pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
  4. Žadatel bude vyzván k úhradě částky za test, která činí 1 510 Kč.
  5. Platba za odběr bude probíhat on-line (platebním převodem, nebo platební kartou); platba v hotovosti z epidemiologických důvodů není možná, hotovost nebude akceptována!
  6. Čas vyhrazený na provedení platby je 30 min:
    – v případě, že v tomto časovém limitu nedojde k potvrzení platby, registrovaný čas je zrušen,
    – v případě, že v tomto časovém limitu dojde k potvrzení platby, na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslaný doklad o zaplacení.
  7. Žadatel/samoplátce se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Podmínkou odebrání je objednání se přes objednávkový formulář a úhrada ceny za odběr a test.
  8. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!
  9. Žadatel bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.).
  10. Pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
  11. Výsledek testu bude žadateli (pacientovi) zaslán elektronicky na e-mail, který uvede při objednávce. E-mail si otevře na základě SMS kódu, který žadateli také zašleme na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích.
  12. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslán certifikovaný laboratorní výsledek i lékařské potvrzení o výsledku testu.
  13. Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. t.j. každý odběr je nutné zadat samostatně s rozdílnými rezervačními údaji osoby, u které se bude odběr realizovat.
    Není možné zadat 1 osobu na více termínů, jelikož dle těchto údajů Vám připravíme žádanku na odběr.
  14. Stornování rezervace je možné pouze odkazem na konci rezervačního mailu, jiným způsobem nelze rezervaci stornovat. Stornování rezervace je možné maximálně hodinu před plánovaným odběrem.
    V případě stornování termínu odběru pro samoplátce (a to jak v případě změny na jiný termín, tak v případě úplného storno rezerva) je účtován poplatek ve výši 200 Kč – tento poplatek bude sražen z uhrazené částky za testování.
    Žádosti o vrácení platby za stornovanou rezervaci zasílejte s Vaším číslem účtu na adresu: nemlib@nemlib.cz (tato adresa neslouží pro stornování rezervace).
  15. Není možné přesunout samoplátce z objednaného termínu na jiný termín (nutné zrušit rezervaci a objednat nový termín).
    Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny na telefonních číslech 778 421 599 (Liberec 8-12 hodin) a 481 446 139 (Turnov 8-11 hodin).