Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

INFORMACE PRO ŽADATELE ODBĚRŮ

PROVOZNÍ DOBA ODBĚROVÉHO STANOVIŠTĚ!

Provozní doba PCR testy pro samoplátce, žadatele (hrazené pojišťovnou – veřejné testování), žadatele s doporučením KHS/praktického lékaře a zájemce o antigenní testování se řídí našimi personálními a technickými kapacitami. Upravujeme ji podle našich možností se zřetelem na aktuální poptávku. Naším cílem je umožnit testování co největšího počtu lidí v krátké době. Aktuální časy a kapacity jsou k dispozici v objednacím kalendáři.

Dovolujeme si Vás upozornit, že objednací čas je orientační. Přes naši velkou snahu může na odběrovém místě docházet k určitým časovým prodlevám a čas odběru se může mírně lišit. Děkujeme Vám za pochopení.

Objednání je možné pouze přes webovou aplikaci:

 • Objednaný klient se dostaví ve stanovený termín:
 • Liberec: Stacionární odběrové místo nemocnice (Husova ulice, za budovou K – infekční, kožní odd. – vjezd autem není umožněn)
 • Turnov: zadní vchod do nemocnice u heliportu
 • Frýdlant: Odběrová ambulance – venkovní okénko (spojovací krček mezi budovami FC a FD)
 • Výsledek testu jsou vyhodnoceny do 48 hodin.

Pokud se stane, že žadatel zadá špatné telefonní číslo a výsledek testu neobdrží, je možné zaslat požadavek na dohledání výsledku na email: covid-info@nemlib.cz. Laboratoř telefonicky kontaktujte pouze v nejnutnějších případech.

!!! Pokud požadujete uvést číslo Vašeho cestovního dokladu do formuláře o výsledku PCR testu, je nezbytně nutné nahlásit tento požadavek u odběrového okénka předem !!! Reklamace identifikačních údajů e-mailem: covid-info@nemlib.cz pondělí – pátek od 8 – 16 hodin.

Informace k jazykovým mutacím – pokud má pacient žádanku od lékaře (KHS, praktický lékař) a výsledek testu chce využít na cestu do zahraničí – překlad do jazykové mutace si zařizuje svépomocí.

Doložení přihlášení ke zdravotnímu pojištění v ČR:

 • modrá kartička” české ZP,
 • zelená kartička” vydaná zdravotní pojišťovnou cizincům, kteří jsou pojištěni v ČR přes svého zaměstnavatele,
 • žlutá kartička” vydaná zdravotní pojišťovnou pendlerům – občané ČR, kteří jsou pojištěni v zahraničí, ale jsou nahlášeni na příslušnou zdravotní pojišťovnu jakožto pojištěné osoby v zahraničí a ZP jim tuto kartu pojištěnce vydala.

PCR testování

Informace pro indikované KHS nebo praktickým lékařem

Postup testování:

 1. žadatel (lékař, KHS) musí vystavit žádanku ÚZIS,
 2. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci   PCR test Covid-19 – žádanka vydaná KHS nebo praktickým lékařem,
 3. pacient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů),
 4. 1 hodinu před odběrem, prosíme, nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!
 5. pacient bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.),
 6. pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti,
 7. výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

Informace pro hrazené testování z veřejného pojištění:

Postup testování:

 1. Žadatel není indikován KHS ani žádným lékařem, test potřebuje pro vlastní potřebu. Upozorňujeme na nařízení všech zdravotních pojišťoven o podmínkách úhrady celoplošného PCR testování. Podmínka pro úhradu od zdravotních pojišťoven je absolvování testu pouze 2x měsíčně (kalendářní) a sčítají se všechny testy ze všech odběrových míst v rámci ČR. Častější testování (odběry) nebudou ze strany pojišťoven uhrazeny a budou nákladem žadatele.
 2. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci PCR test Covid-19 – hrazeno pojišťovnou (veřejné). Objednáním na PCR test zájemce prohlašuje, že splňuje podmínky úhrady. Pokud pojišťovna zjistí porušení a tedy neuhradí testování, které Krajská nemocnice Liberec, a.s., (dále také KNL) realizovala, bude žadateli o PCR test vystavena zpětně faktura ve výši 1510 Kč, od 8.6.2021 ve výši 814 Kč.  Faktura bude vystavena, jakmile se KNL o porušení podmínek úhrady dozví.
  Podrobné informace k odběru naleznete na https://nemlib.cz.
 3. Žadatel vyplní všechny požadované informace, pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
 4. Žadatel/samoplátce se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Podmínkou odebrání je objednání se přes objednávkový formulář.
 5. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!
 6. Žadatel bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.).
 7. Pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
 8. Výsledek testu bude žadateli (pacientovi) zaslán elektronicky na e-mail, který uvede při objednávce. E-mail si otevře na základě SMS kódu, který žadateli také zašleme na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).
 9. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslán certifikovaný laboratorní výsledek i lékařské potvrzení o výsledku testu nutný k překročení hranic ČR.
 10. Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. t.j. každý odběr je nutné zadat samostatně s rozdílnými rezervačními údaji osoby, u které se bude odběr realizovat.
  Není možné zadat 1 osobu na více termínů, jelikož dle těchto údajů Vám připravíme žádanku na odběr.
 11. Stornování rezervace je možné pouze odkazem na konci rezervačního mailu, jiným způsobem nelze rezervaci stornovat.
 12. Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny na telefonních číslech:

 • 778 421 599 (Liberec 8-11 hodin)
 • 481 446 139 (Turnov 8-11 hodin).

Informace pro samoplátce:

Postup testování:

 1. Žadatel není indikován KHS ani žádným lékařem, test potřebuje pro vlastní potřebu.
 2. Žadatel se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci Samoplátci – testování COVID-19 všední den nebo víkend.
 3. Žadatel vyplní všechny požadované informace, pokud nebudou správně uvedeny údaje ve formuláři, nebude objednávka platná a vyšetření se neuskuteční.
 4. Žadatel bude vyzván k úhradě částky za test, která  od 8.6.2021 činí 814 Kč.
 5. Platba za odběr bude probíhat on-line (platebním převodem, nebo platební kartou); platba v hotovosti z epidemiologických důvodů není možná, hotovost nebude akceptována!
 6. Čas vyhrazený na provedení platby je 30 min:
  – v případě, že v tomto časovém limitu nedojde k potvrzení platby, registrovaný čas je zrušen,
  – v případě, že v tomto časovém limitu dojde k potvrzení platby, na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslaný doklad o zaplacení.
 7. Žadatel/samoplátce se dostaví přímo před odběrový stan ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů). Podmínkou odebrání je objednání se přes objednávkový formulář a úhrada ceny za odběr a test.
 8. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!
 9. Žadatel bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.).
 10. Pacient bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
 11. Výsledek testu bude žadateli (pacientovi) zaslán elektronicky na e-mail, který uvede při objednávce. E-mail si otevře na základě SMS kódu, který žadateli také zašleme na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).
 12. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslán certifikovaný laboratorní výsledek i lékařské potvrzení o výsledku testu nutný k překročení hranic ČR.
 13. Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. t.j. každý odběr je nutné zadat samostatně s rozdílnými rezervačními údaji osoby, u které se bude odběr realizovat.
  Není možné zadat 1 osobu na více termínů, jelikož dle těchto údajů Vám připravíme žádanku na odběr.
 14. Stornování rezervace je možné pouze odkazem na konci rezervačního mailu, jiným způsobem nelze rezervaci stornovat. Stornování rezervace je možné maximálně hodinu před plánovaným odběrem.
  V případě stornování termínu odběru pro samoplátce (a to jak v případě změny na jiný termín, tak v případě úplného storno rezervace) je účtován poplatek ve výši 200 Kč – tento poplatek bude sražen z uhrazené částky za testování.
  Žádosti o vrácení platby za stornovanou rezervaci zasílejte s Vaším číslem účtu na adresu: nemlib@nemlib.cz (tato adresa neslouží pro stornování rezervace).
 15. Není možné přesunout samoplátce z objednaného termínu na jiný termín (nutné zrušit rezervaci a objednat nový termín).
  Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

V případě dotazů nás kontaktujte v pracovní dny na telefonních číslech 778 421 599 (Liberec 8-12 hodin) a 481 446 139 (Turnov 8-11 hodin).

Antigenní testování pro veřejnost

Upozorňujeme na nařízení všech zdravotních pojišťoven o podmínkách úhrady celoplošného antigenního testování. Podmínka pro úhradu od zdravotních pojišťoven je absolvování testu pouze 1 x za 7 dnů a sčítají se všechny testy ze všech odběrových míst v rámci ČR. Častější testování (odběry) nebudou ze strany pojišťoven uhrazeny a budou nákladem žadatele.


Objednáním na antigenní test zájemce prohlašuje, že splňuje podmínky úhrady. Pokud pojišťovna zjistí porušení a tedy neuhradí testování, které Krajská nemocnice Liberec, a.s., (dále také KNL) realizovala, bude žadateli o antigenní test vystavena zpětně faktura ve výši 350 Kč (201 Kč za testování, 149 Kč za administrativní náklady). Faktura bude vystavena, jakmile se KNL o porušení podmínek úhrady dozví.
Podrobné informace k odběru naleznete na 
https://nemlib.cz.

 

ANTIGENNÍ TEST PRO SAMOPLÁTCE NEPOSKYTUJEME.

Postup testování – výtěr nosohltan:

 1. Žadatel se objedná prostřednictvím webové aplikace (odkaz uveden výše).

Žadatel se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů).  Není možné přijít na jiný než objednaný termín.

 1. 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!
 2. Žadatel bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.).
 3. Žadatel bude mít připravenu kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
 4. Výsledek testování bude zaslán formou SMS zprávy žadateli dle možností laboratoře přibližně do 4 hodin od odběru (odběrová místa Turnov, Frýdlant a Jablonec nad Nisou v odpoledních hodinách).
 5. Výsledek testu bude žadateli (pacientovi) zaslán elektronicky na e-mail, který uvede při objednávce. E-mail si otevře na základě SMS kódu, který žadateli také zašleme na telefonní číslo uvedené při objednávce. Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).
 6. Na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslán certifikovaný laboratorní výsledek i lékařské potvrzení o výsledku testu nutný k překročení hranic ČR.
 7. Objednací čas je určen pro objednávku 1 osoby. t.j. každý odběr je nutné zadat samostatně s rozdílnými rezervačními údaji osoby, u které se bude odběr realizovat.
  Není možné zadat 1 osobu na více termínů, jelikož dle těchto údajů Vám připravíme žádanku na odběr.

Poučení – výsledek testu POZITIVNÍ

Poučení – výsledek testu NEGATIVNÍ