Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

V souvislosti s onemocněním COVID-19 platí ve všech nemocnicích KNL až do odvolání tato mimořádná opatření.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Testování COVID-19

Dovolujeme si Vás upozornit, že objednací čas na testování je orientační a může docházet k určitým časovým prodlevám. Prosíme o dodržování objednaného času. Hodinu před odběrem, prosíme, nejíst, nepít, nekouřit, nepoužívat ústní vody, nežvýkat! Dodržujte rozestupy a ochranu úst. Výsledek testu bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy pacientovi.

Objednáním na test zájemce prohlašuje, že splňuje podmínky úhrady. Pokud pojišťovna zjistí porušení a tedy neuhradí testování, které Krajská nemocnice Liberec, a.s., (dále také KNL) realizovala, bude žadateli vystavena zpětně faktura. Faktura bude vystavena, jakmile se KNL o porušení podmínek úhrady dozví.

V případě neplnění testu pojišťovnou Vám bude zpětně účtována částka 853 Kč za PCR test.

 

NOVINKA:

Dle nařízení vlády MO MZCR je od 20.12.2021 povinnost:

zaměstnanci, u kterých zaměstnavatel provedl ANT test a byl pozitivní a vyžaduje PCR test, musí se na naše odběrné místo objednat cestou našeho objednávacího formuláře –  PCR test Covid-19 – hrazeno pojišťovnou (veřejné)

Objednání je možné pouze přes webovou aplikaci:

Neobjednané nebudeme testovat na PCR.
U odběrového okénka předložte POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE o pozitivitě. V případě, že potvrzení bude nepravdivé a pojišťovna nám PCR test neuhradí, bude
Vám ze strany KNL, a.s. částka fakturována.

VZOR Potvrzeni Zamestnavatel

 

 

 

Objednání je možné pouze přes webovou aplikaci:

 

Antigenní testy v současné době v KNL neprovádíme.

  • Liberec: Stacionární odběrové místo nemocnice (Husova ulice, za budovou K – infekční, kožní odd. – vjezd autem není umožněn), tel. 778 421 599 (Liberec 8-11 hodin)
  • Turnov: Zadní vchod do nemocnice u heliportu, tel. 481 446 139 (Turnov 8-11 hodin)
  • Frýdlant:Odběrová ambulance – venkovní okénko (spojovací krček mezi budovami FC a FD),  482 369 201 (Frýdlant 8-11 hodin)
  • Výsledek obdržíte do 48 hodin. Nepřijde-li Vám do 48 hodin, kontaktujte nás na email: covid-info@nemlib.cz (Po-Pá 8:00 -16:00)
  • Požadujete-li uvést číslo dokladu do formuláře o výsledku PCR – je nutné tuto skutečnost nahlásit předem u odběrového okénka.

Před testem je nutné doložit přihlášení ke zdravotnímu pojištění v ČR (modrá, žlutá nebo zelená kartička) a průkaz totožnosti.

!!!Prosíme o připravení dokladů před odběrem a prokázání na odběrovém místě!!!

Děti do 15 let věku musí být v doprovodu zákonného zástupce!

 

PCR testování

1) Informace pro indikované KHS nebo praktickým lékařem:

Praktický lékař nebo KHS musí vystavit elektronickou žádanku, žadatel se zaregistruje v sekci:

  • PCR test Covid-19 – žádanka vydaná KHS nebo praktickým lékařem (vyplnění čísla žádanky není povinný údaj).

Pokud se po vytvoření rezervace rozhodnete z jakéhokoli důvodu podstoupit testování v jiném odběrovém místě, žádáme Vás o storno rezervace, aby termín mohl využít další zájemce o testování. Děkujeme.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2) Informace pro hrazené testování z veřejného pojištění:

!!! Od 22. listopadu 2021 dochází ke změně v hrazení a rozsahu testování z veřejného pojištění  dle MO MZCR  Č. j.: MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN !!!

Vyšetření ZDARMA – z veřejného pojištění podle čl. mimořádného opatření č.I nebo II na jejich žádost, jsou:

5x měsíčně:

a)osoby do dovršení 18 let věku

b)osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění Covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění Covid-19 podrobit (pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí – ISIN)

c)osoby očkované proti onemocnění Covid-19, které nemají kompletně dokončené očkování a neuplynula doba 14 dnů

2x měsíčně:

d)osoby očkované proti onemocnění Covid-19, které mají kompletně dokončené očkování a uplynula doba 14 dnů

Tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat kartičkou/zprávou o očkování.

 

Žadatel (příp. jeho zákonný zástupce) se zaregistruje v sekci:

  •  PCR test Covid-19 – hrazeno pojišťovnou (veřejné)

———————————————————————————

3) Informace pro samoplátce:

Žadatel není indikován KHS ani žádným lékařem, test potřebuje pro vlastní potřebu.

Podmínky testování:

Online objednání přes objednávkový formulář na webu KNL a online platba ve výši 853 Kč. Platba za odběr bude probíhat pouze on-line (platebním převodem, nebo platební kartou) maximálně do 30 minut od vytvoření rezervace (následně obdržíte mailem doklad o zaplacení); platba v hotovosti z epidemiologických důvodů není možná, hotovost nebude akceptována!

Výsledek testu bude žadateli (pacientovi) zaslán elektronicky na e-mail, kód pro otevření výsledku testu je zaslán přes sms (viz. poskytnuté údaje v rezervačním formuláři).

V případě, že neobdržíte mail s výsledkem testu (do 48 hod) či sms, napište žádost na mailovou adresu: covid-info@nemlib.cz

Výsledky jsou zpracovány ve třech jazycích (čeština, angličtina a ruština).

Podmínky stornování a vrácení platby na zrušený PCR test pro samoplátce:

– pro vrácení platby je nutné prvotně rezervaci stornovat

– storno rezervace je možné pouze odkazem na konci rezervačního mailu, který žadatel obdržel při vytvoření rezervace – “Potvrzení vytvoření rezervace” – na konci tohoto mailu je věta:

Stornovat tuto rezervaci můžete “ZDE” + datum a čas – jedná se o link, který po kliknutí na slovo “ZDE” Vás automaticky přesměruje do rezervačního systému, kde rezervaci stornujete.

Následně Vám přijde mail s potvrzením, že Vaše rezervace byla zrušena. Tento mail, prosíme, přepošlete s žádostí o vrácení platby a číslem účtu, na který chcete platbu vrátit, na mail: nemlib@nemlib.cz (částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 200 Kč).

– storno rezervace je možné maximálně hodinu před termínem rezervace (poté není možné rezervaci stornovat a žádat o vrácení platby)

– v případě, že jste neobdrželi mail s potvrzením rezervace, a potřebujete rezervaci stornovat, volejte na tel. č.:

778 421 599 (Nemocnice Liberec 8 – 11 hodin),

481 446 139 (Nemocnice Turnov 8 – 11 hodin)

482 369 201 (Nemocnice Frýdlant 8 – 11 hodin)

Jinými způsoby nelze storno rezervace provést (např. zasláním mailu s žádostí o storno rezervace).

– U PCR testu není možné přeobjednání termínu (na jiný den, čas). 

 

Žadatel se zaregistruje v sekci:

  •  PCR test Covid-19 – samoplátce