Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Celková a svodná anestezie

Anestezie ARO Turnov

Na úseku anestezie zajišťujeme znecitlivění při provádění bolestivých léčebných a vyšetřovacích zákroků, většinou během operačních výkonů. Toto znecitlivění provádíme v Turnově s použitím všech současných standardních metod. Při celkové anestezii systémovým podáním anestetik navozujeme celkový “spánek”, při kterém je někdy zároveň nutné vyřadit a následně za pacienta převzít funkci dýchání. Při svodné anestezii pacient zůstává při vědomí a bolestivé podněty jsou blokovány lokálními anestetiky cestou k centrálnímu nervovému systému. Nejčastěji jde o injekci malého množství anestetika do páteřního kanálu s následným několikahodinovým úplným znecitlivěním dolní poloviny těla. Konkrétní rozhodnutí o volbě způsobu anestezie je dáno především zdravotním stavem pacienta a typem operačního zákroku. Je-li dále více možností, pak i přáním pacienta.
Součástí oddělení jsou i sledovací lůžka, na kterých je každý pacient po anestezii nepřetržitě sledován s použitím moderních přístrojů až do doby bezpečného zotavení. 
Máme velké zkušenosti s anestezií a perioperační péčí o extrémně obézní, kteří tvoří významnou část naší klientely v rámci tzv. bariatrické chirurgie. Anestezie bez opioidů je od roku 2022 s výhodou používána nejen u této skupiny klientů.

POŽADAVKY NA PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ ARO Turnov

Bezprostředně po objednání je nutná návštěva PL (praktického lékaře/pediatra) a jeho předoperační
vyšetření v rozsahu:

ASA I = Pacienti bez komplikujících onemocnění:
1/ Anamneza, fyzikální vyšetření.
2/ Laboratoř: KO, moč + sed.
3/ EKG s popisem nad 40 let.
4/ RTG S+P nad 60 let, u kuřáků nad 40 let.
ASA II, III, IV = Pacienti s komplikujícím onemocněním NAVÍC:
2/ KO, moč CH+S, koagulace, glykemie, mineralogram, urea, kreatinin, bilirubin, ALT, AST, GGT.
5/ Vyšetření INTERNIstou.
Toto minimum se rozšiřuje s ohledem na druh výkonu a přidružená onemocnění.