Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Autotransfuze

Odběr krve pro vlastní potřebu před plánovanou operací

 • Pouze u plánovanýchvýkonů, nelze odebírat krev do zásoby pro případ úrazu
 • Vyloučeno rizika přenosu infekčních chorob
 • Zpravidla 2 odběry plné krve v dobrém zdravotním stavu

Autotransfuze je odběr krve pro vlastní potřebu před plánovanou operací. Odebraná krev je zpracována a vyrobené červené krvinky mohou být skladovány maximálně 42 dní, proto ji nelze odebírat do zásoby např. pro případ nějakého úrazu. Hlavní výhodou autotransfuze je, že při jejím podání je vyloučeno riziko přenosu infekčních chorob.

Odběr probíhá po objednání na transfuzním oddělení na základě požadavku ošetřujícího lékaře, objednat se je vhodné v dostatečném předstihu před plánovanou operací (cca měsíc předem), pacienty objednáváme při osobní návštěvě nebo telefonicky v čase od 11 do 15 hod. V dopoledních hodinách není možné objednání provádět, vzhledem k probíhajícím odběrům dárců krve.

Většinou se provádí 2 odběry plné krve (dle zdravotního stavu pacienta a požadavku lékaře).

Doporučujeme den před odběrem a v den odběru dbát na dostatečné množství tekutin, nepít alkohol, jíst lehkou stravu, omezit fyzickou zátěž.

Důležité: přineste si s sebou občanský průkaz a průkaz pojištěnce, dále je nutná žádanka o autotransfuzi, kterou Vám vystaví odborník, který odběr autotransfuze požaduje. Pro posouzení Vašeho zdravotního stavu před odběrem je vhodné přinést s sebou zprávu od Vašeho praktického lékaře či internisty (např. předoperační vyšetření). Pokud doma máte výsledky krevního obrazu (ne starší 7 dnů), vezměte je s sebou k odběru.

Upozornění: necítíte-li se plně zdráv/a – rýma, nachlazení, kašel, nemoc aj., k odběru nechoďte a kontaktujte nás telefonicky (+48 531 2289).

Při odběru krve v rámci předoperačního vyšetření upozorněte sestřičku, aby zachovala lepší žílu k odběru autotransfuze.