Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Autotransfuze

Odběr krve pro vlastní potřebu před plánovanou operací

  • Pouze u plánovanýchvýkonů, nelze odebírat krev do zásoby pro případ úrazu
  • Vyloučeno rizika přenosu infekčních chorob
  • Zpravidla 2 odběry plné krve v dobrém zdravotním stavu

Autotransfuze je odběr krve pro vlastní potřebu před plánovanou operací. Odebraná krev je zpracována a vyrobené červené krvinky mohou být skladovány maximálně 42 dní, proto ji nelze odebírat do zásoby např. pro případ nějakého úrazu. Hlavní výhodou autotransfuze je, že při jejím podání je vyloučeno riziko přenosu infekčních chorob.

Odběr probíhá po objednání na transfuzním oddělení na základě požadavku ošetřujícího lékaře, objednat se je vhodné v dostatečném předstihu před plánovanou operací (cca měsíc předem), pacienty objednáváme při osobní návštěvě nebo telefonicky v čase od 11 do 15 hod. V dopoledních hodinách není možné objednání provádět, vzhledem k probíhajícím odběrům dárců krve.

Většinou se provádí 2 odběry plné krve (dle zdravotního stavu pacienta a požadavku lékaře).

Doporučujeme den před odběrem a v den odběru dbát na dostatečné množství tekutin, nepít alkohol, jíst lehkou stravu, omezit fyzickou zátěž.

Důležité: přineste si s sebou občanský průkaz a průkaz pojištěnce, dále je nutná žádanka o autotransfuzi, kterou Vám vystaví odborník, který odběr autotransfuze požaduje. Pro posouzení Vašeho zdravotního stavu před odběrem je vhodné přinést s sebou zprávu od Vašeho praktického lékaře či internisty (např. předoperační vyšetření). Pokud doma máte výsledky krevního obrazu (ne starší 7 dnů), vezměte je s sebou k odběru.

Upozornění: necítíte-li se plně zdráv/a – rýma, nachlazení, kašel, nemoc aj., k odběru nechoďte a kontaktujte nás telefonicky (+48 531 2289).

Při odběru krve v rámci předoperačního vyšetření upozorněte sestřičku, aby zachovala lepší žílu k odběru autotransfuze.