Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 26. 6. 2023 dochází u metod 17-OH progesteron a anti-GAD (protilátky proti dekarboxyláze kys. glutamové) ke změně analyzátoru.

U metody anti-GAD dochází ke změně metodiky z původního radioimunoanalytického stanovení na stanovení neradioaktivní imunochemické. Díky této změně bude možné stanovení provádět denně v rutinním provozu s dostupností výsledků do 8 hodin.

U 17-OH progesteronu zůstává metodika i dostupnost vyšetření nezměněna.

Se změnou analyzátoru se mění i referenční meze dle výrobce.
Preanalytické podmínky a požadavky k odběru zůstávají beze změny.
Referenční meze budou uváděny na výsledkovém listu již nové (aktuální).

Případné dotazy zodpoví Mgr. Suchánková na telefonu:
+420 485 312 598

Za kolektiv OKB,
RNDr. P. Matoušek, Ph.D.