Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ve středu 6. března večer se v Krajské vědecké knihovně Liberec uskutečnil druhý ročník akce KNL Večer s vědou.
Večer zahájila Ing. Vendula Macháčková spolu s lékařským ředitelem MUDr. Tomášem Roubíčkem, kteří všem lékařům i dalším hostům večera poděkovali za hojnou účast.
Úvodní slovo pak patřilo generálnímu řediteli MUDr. Richardu Lukášovi, který vyzdvihl přínos vědy a výzkumu pro libereckou nemocnici a ujistil všechny přítomné, že KNL bude nadále podporovat studium lékařů, vědecké publikace a další aktivity Vědecké rady KNL. Pan generální ředitel také vyzval všechny přítomné ke krátké vzpomínce na v únoru zesnulého profesora Petra Moose, který se výrazně zasloužil o získání statutu vědecko-výzkumné organizace pro KNL.
Slavnostnost celé akce následně podpořilo hudební vystoupení dua žen, které zahrály několik skladeb pro violoncelo a klavír.
Čestný hostem večera byl Marek Orko Vácha, římskokatolický kněz, teolog, molekulární biolog, bioetik, pedagog, spisovatel a skaut. Ten si pro přítomné připravil odbornou hodinovou přednášku na téma Věda a etika ve zdravotnictví. Prezentace o lidském genomu hosty velmi zaujala, na dotazy ale bohužel nezbyl čas, neboť večer byl opravdu nabitý.
Po dalším hudebním vystoupení následovalo v rychlém sledu vyhlášení výsledků publikační soutěže KNL, ocenění vítězných prací a prezentace těchto prací jejich autory. Oceněnými a přednášejícími byli MUDr. Matej Strýček z Kardiocentra, který si odnes ocenění za nejvýznamnější práci v kategorii mladých lékařů do 35 a dále MUDr. František Stejskal z infekčního oddělení, který převzal hned dvě ceny. Za nejvýznamnější práci prezentovanou ve formě ústního sdělení a za nejvýznamnější práci publikovanou v odborném časopise nebo samostatnou odbornou publikaci.
Ani toto ocenění nicméně nebylo finální tečkou za zajímavým večerem. Následovalo představení tří nových docentů v řadách lékařů KNL a jejich příspěvky o cestě k docentuře. Gratulujeme tedy i touto cestou docentu MUDr. Tomáši Roubíčkovi, docentu MUDr. Vladimírovi Šámalovi a docentu MUDr. Igorovi Richterovi k získání jejich docentury.
Slavnostní večer zakončila prezentace týkající se mezinárodního programu EIT Health SCI-Fi program pro Ph.D. studenty a představení toho, co je nového ve Středisku pro vědu a výzkum, které v KNL aktivně působí od roku 2019.
Děkujeme všem za organizaci a účast a těšíme se za rok na viděnou!