Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
KANYLAČNÍ TÝM šesti vysoce specializovaných sester působí v KNL již od začátku roku 2022. Narůstající počet pacientů si nicméně nyní vyžádal zřízení speciální místnosti, tzv. AMBULANCE KANYLAČNÍHO TÝMU. Tato místnost se nachází v prvním patře budovy B a je speciálně vybavena pro zavádění katetrů. Pacienti jsou sem na zákrok převáženi z různých oddělení liberecké nemocnice, případně i z okolních nemocnic.
Tým kanylačních sester poskytuje pacientům v celé nemocnici servis v podobě zavádění střednědobých žilních periferních a centrálních vstupů. Tým vznikl pod vedením MUDr. Pavla Sedláka a Mgr. Hany Šimonové jako ambulantní pracoviště oddělení intenzivní medicíny – centra anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (OIM-CARIM).
Vrchní sestra oddělení CARIM (dříve ARO) Mgr. Hana Šimonová ke zřízení ambulance doplňuje: „Počet pacientů, které v KNL měsíčně zakanylujeme se v posledních měsících trojnásobně zvýšil a díky nové ambulanci již nejsou kvůli těmto výkonům blokovány prostory na OIM. V případě potřeby nicméně stále docházíme za pacientem na konkrétní oddělení. Sestry na ambulanci zavádějí katetry denně od sedmi hodin ráno do dvou odpoledne. Měsíčně nyní tímto způsobem v KNL zakanylujeme přibližně 110 pacientů.
Tento způsob péče o pacienty je moderním světovým trendem. Kanylační tým v případě potřeby rozhoduje o zavedení optimálního cévního vstupu pro pacienta (centrální žilní katetr anebo periferní katetr), provádí zavedení katetru a následnou ošetřovatelskou péči po celou dobu zavedení katetru. Pro pacienta je hlavní výhodou to, že nemusí opakovaně absolvovat přepichování krátkodobých periferních žilních vstupů. Katetr mu je zaveden (nejčastěji) do horní části paže a vydrží při správné péči řádově až týdny. Pacient se s ním může sprchovat a případně být i propuštěn do domácí péče.
Pokud pacient setrvává v nemocnici delší dobu a potřebuje nitrožilní léčbu, správný výběr katetru je pro něj jednoznačně výhodou. Samotné zavedení kanyly je prováděno v lokální anestezii, při sterilním celkovém zarouškování a pod navigací ultrazvuku. Trvá v optimálním případě maximálně 30 minut a pro pacienta by neměl představovat větší bolest než zavedení krátkého periferního katetru. Po celou dobu zákroku pacient se sestrou kanylačního týmu komunikuje.
MUDr. Pavel Sedlák, primář OIM – CARIM doplňuje: „Cílem je zavedení optimálního žilního vstupu pro každého jednotlivého pacienta – v případě jeho potřeby – co nejdříve po přijetí k hospitalizaci. Snižuje se tím riziko možných zdravotních komplikací, a hlavně zátěž pro pacienty, zejména pro ty s obtížně kanylovatelným žilním řečištěm. Kanylační tým je tu od toho, aby ve spolupráci s ostatními odděleními tuto vizi naplnil. Osobně mě těší, že se nám daří rozvíjet podobný program i na OIM CARIM Turnov.“