Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Ve čtvrtek 18. ledna se na Technické univerzitě v Liberci konal tzv. Innovation Camp, první větší akce naplánovaná v rámci mezinárodního projektu #HealthLabs4Value.
S implementací tohoto projektu začala Krajská nemocnice Liberec na liberecké Spinální jednotce. Na “kempu” se proto sešlo dvanáct bývalých pacientů Spinální jednotky s poraněním míchy. Celý den se zde pak společně s organizátory snažili v rámci různých workshopů, přednášek, cvičení i konkrétních příkladů z praxe, hledat společná řešení pro své problémy.
Innovation Camp společně připravovala a pořádala spinální jednotka KNL, Fakulta zdravotnických studií TUL a DEX Innovation Centre. Projekt HealthLabs4Value je financovaný z evropského dotačního programu Interreg Central Europe a je zaměřený na zdravotnické aktivity. Jeho cílem je podpořit vývoj a zavádění digitálních řešení a nových technologií v péči o pacienty a pomoci jim tak zlepšit péči a kvalitu jejich života. O projektu jsme podrobněji psali např. zde: https://1url.cz/tuf7a
Za fotografie z celého dne děkujeme Petru Kořínkovi.