Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Wifi

Krajská nemocnice Liberec nabízí svým pacientům a návštěvníkům bezplatné připojení k internetu. 

Pacienti a návštěvníci, kteří zavítají do areálů KNL v Liberci a Turnově, mají k dispozici bezplatné připojení k internetu prostřednictví sítě WI-FI.

“Postupně pokrýváme všechny budovy v obou našich nemocničních areálech v Liberci a Turnově”, říká ing. Martina Jirsová, vedoucí oddělení ICT v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Bohužel není ve finančních možnostech KNL pokrýt celý areál najednou, proto se podle ní bude WIFI rozšiřovat postupně.

Technický ředitel Krajské nemocnice Liberec, a.s., Ing. Jan Rais, MBA je přesvědčen, že služba přispěje k většímu komfortu pacientů a návštěvníků, kteří musejí v nemocnici trávit čas. „Jsme přesvědčeni, že připojení k internetu v dnešní době patří ke standardu, proto jsme se rozhodli pro její vybudování a bezplatné poskytnutí našim pacientům a dalším návštěvníkům,“ konstatoval Rais.

WI-FI je poskytována v těchto prostorách :

Liberec

  • Pavilon A – Pavilon chirurgických oborů
  • Pavilon B – 3. až 8. patro – Pavilon interních oborů
  • Pavilon G – Pavilon péče o matku a dítě
  • Pavilon S – Nefrologicko – dialyzační centrum
  • Pavilon T – Transfúzní oddělení a klinická hematologie – Dárci Krve

Poznámka:  Signál je průběžně rozšiřován do ostatních pavilonů

Turnov

rozhraní veřejné komunikační sítě v souladu s § 73 zákona č. 127 2005 Sb.