Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka S_Fe
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Spektrofotometricky

Klinické informace

Železo se ve většině odborných textů řadí mezi stopové prvky. V lidském těle se ho vyskytuje přibližně 60-100 mmol, což odpovídá přibližně 3-4 g. Asi ¾ z tohoto množství jsou vázány v hemoglobinu v erytrocytech.
Fe se vstřebává v horní části tenkého střeva ve formě železnatého kationu. Pro tento proces je důležité kyselé prostředí, které je dáno obsahem žaludečních šťáv (absorpci Fe pomáhá také přívod vitaminu C – kys. askorbové). Železnatý kation je, po navázání na protein střevní sliznice-apoferritin, oxidován na železitý kation za vzniku ferritinu. Železo je v organismu transportováno pomocí transferinu a následně je zabudováno do hemu, kde je přítomné v dvojmocné formě.
Železo hraje nezastupitelnou úlohu v přenosu kyslíku i při oxidačně redukčních reakcích organismu (erytrocyty, cytochromy). Nicméně jako poměrně reaktivní substance může působit i negativně, a to zejména pokud se uvolní do prostředí ve formě železnatého kationu, který podléhá tzv. Fentonově reakci, kdy z peroxidu vodíku vzniká hydroxylový radikál. Ochranu proti Fentonově reakci poskytují proteiny, které v případě potřeby železnaté kationy vyvazují (ceruloplazmin, transferin)
Hladina železa podléhá diurnálnímu rytmu s maximem v ranních hodinách.

Interpretace

Nízkou hladinu železa tzv. hyposiderémii můžeme pozorovat při poruše absorpce Fe (snížení kyselosti žaludečních šťáv) nebo při dlouhodobém krvácení. Snížená hladina železa bývá jedním z nejčasnějších příznaků rozvoje kolorektálního karcinomu (ten už je ale často neoperovatelný).
Železo bývá společně s transferinem snížené také při některých bakteriálních zánětech. Důvodem je to, že nízké hladiny železa jsou schopny inhibovat růst některých typů bakterií. Zároveň je železo potřebné v lymfocytech jako součást reaktivních molekul, které likvidují bakterii. V případě akutní infekce zároveň stoupá koncentrace ferritinu. Chronické infekce jsou typické sníženou hladinou Fe, ale fyziologickou hladinou ferritinu.
K hodnocení zásobení organismu železem se kromě výše zmíněného ferritinu, který odráží celkové zásoby Fe v organismu používá také solubilní transferinový receptor, jehož koncentrace je přímo úměrná vnitřnímu zásobení hematopoetických buněk železem.
Zvýšená hladina Fe může nastat při hemolytické anemii nebo v případě mohutné nekrózy jater, kdy se zásobní železo uvolňuje z rozpadajících se buněk.

Zdroje:
RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. Galén, 2006.
ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. Galén, 2007.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 7 dní

Stabilita při 4-8°C

sérum - 3 týdny

Stabilita při -20°C

sérum - několik let

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81641 Rutina 21 33,18Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
15r - 150r Obě 5.8 - 34.5 µmol/l

Příbalový leták IRON2, Roche