Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Sw_PILK
Materiál

pot

Odběrová souprava

Předem zvážený filtrační papír nasáknutý potem po pilokarpinové iontoforéze

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod

Preanalytické podmínky

Doručte na OKB nejpozději do 12:00 hod.

Zváženou váženku s filtračním papírem vyžádejte na OKB.

Uchování v laboratoři Nelze
Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Stanovení se používá pro diagnostiku cystické fibrózy.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81221 Rutina 163 216,79Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 5 - 40 mmol/l