Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka Sw_PILK
Materiál

pot

Odběrová souprava

Mikrozkumavka s potem získaným pomocí systému Macroduct uzavřená ve zkumavce s identifikačním štítkem pacienta.

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod

Princip stanovení

Coulometrická titrace

Klinické informace

Stanovení koncentrace chloridů v potu se používá pro diagnostiku cystické fibrózy. Sekrece iontů (Na, Cl) exokrinními žlazami je regulována iontovými kanály. Při cystické fibróze dochází k mutaci v genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Hladina CFTR je vysoká v epitelových buňkách vystýlajících vnitřní povrchy slinivky, potních žláz, slinných žláz, střeva a pohlavních orgánů, proto jsou u CF tyto orgány nejvíce postiženy. Defektní nebo chybějící CFTR způsobuje v těchto buňkách poruchu transportu chloridů přes buněčné membrány, jejím důsledkem je nedostatečné vnitrobuněčné vstřebávání chloridových iontů a zároveň nadměrné vstřebávání sodíkových iontů do buněk. Zároveň je zvýšena hustota seretu, který se tak hromadí ve vývodech pankreatu, bronších a plicní tkáni. Typická je rovněž zvýšená koncentrace sodíku a chloridů v potu.
Cystická fibróza je onemocnění s autosomálně recesivní dědičností. Tzn. že onemocní pouze homozygot - jedinec se dvěma mutovanými alelami. Heterozygoti jsou zdraví přenašeči. Stanovením chloridů v potu nelze heterozygoty zachytit.
Vyšetření se provádí při podezření na cystickou fibrózu. Všechny hraniční a pozitivní potní testy se ověřují molekulárně genetickým vyšetřením ze vzorku krve. Od roku 2009 je zaveden novorozenecký screening CF ze suché kapky.
Samotnému stanovení chloridů v potu předchází stimulace pilokarpinovou iontoforézou a sběr potu pomocí odběrového systému Macroduct.
(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, J. Kopáč)

Interpretace

Koncentrace chloridů v potu se obvykle pohybuje mezi 5-40 mmol/l
Hraniční pásmo 40-70 mmol/l
Koncentrace chloridů > 70 mmol/l svědčí pro cystickou fibrózu
(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, J. Kopáč)

Preanalytické podmínky

Vzorek doručit do laboratoře do 12:00.

Neprovádět při zvýšené tělesné teplotě, po tělesném cvičení,
při dermatitidě. Stimulace pocení se provádí na předloktí
pacienta.
Minimální objem potu dodaný do laboratoře musí být alespoň
20 ul.

Uchování v laboratoři Nelze
Stabilita při 4-8°C

2 týdny

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Stanovení se používá pro diagnostiku cystické fibrózy.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81221 Rutina 166 262,28Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 5 - 40 mmol/l