Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení TOX
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka Alkohol - krev (sérum), Alkohol - moč
Materiál Moč aktuální
Krev srážlivá

10ml / 10ml

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev (Vacutainer CAT, červený uzávěr)

Sklo nebo plast bez úpravy (Vacutainer BD s červenou zátkou nebo Sarstedt Neutral)

Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim: 2 hod. po příjmu materiálu - telefonicky. Rutina: odeslání výsledku do 3 dnů pro klinické účely. Do 21 dnů po příjmu materiálu pro forensní účely a sekční materiál .

Preanalytické podmínky

Materiál by měl být k vyšetření doručen co nejdříve po odběru, není-li to možné, pak musí být uchován v temnu a chladu do 4°C.

Uchování v laboratoři 8 týdnů
Kontakt

Po-Pá: 7,00-15,00 hod. 485 312 881 , mimo pracovní dobu tel.: 721 843 063

Poznámka

Jiné než doporučené zkumavky mohou uvolňovat toluen a jiné interferující látky, hrozí znehodnocení vzorku.

Použito kombinace metod GC/GC: specifická plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID), kontrolní plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC-FID)

ethylalkohol: vzorek pozitivní od 0,21 g/kg

methanol: vzorek v krvi pozitivní od 100 mg/l, toxická hranice v krvi 200 mg/l, letální koncentrace v krvi 890 mg/l