Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_Anti-ZnT8
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hodin od přijetí vzorku

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Klinické informace

Zinkový transportér 8 (ZnT8) je transmembránový protein vysoce exprimovaný na buňkách pankreatu. Je lokalizovaný na membránách sekrečních granulí inzulínu.
Měření protilátek Anti-ZnT8 je pomocným nástrojem k diagnostice diabetu mellitus typu 1 (DM1).

Interpretace

Protilátky Anti-ZnT8 jsou detekovány u 70 % pacientů v časném DM1. Vyšetření ZnT8 autoprotilátky zpřesňuje diagnostiku diabetu v období manifestace. Vyšetření všech čtyř dostupných autoprotilátek (IAA, Anti-ICA, Anti-IA2, Anti-GAD) zvyšuje sensitivitu záchytu diabetu na 96 %. Vyšetření Anti-ZnT8 také zpřesňuje diagnostiku diabetu v tzv. preklinickém asymptomatickém stadiu.

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dnů

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93219 Rutina 148 233,84Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 10 AU/ml

Příbalový leták MAGLUMI Anti-ZnT8 (CLIA), Snibe Diagnostic