Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka U_PP
Materiál Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)

Odběrová souprava Zkumavka

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální), + bílá zátka (moč sběr)

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

2 dny, při typizaci paraproteinu do 7 dní

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

7 dní

Stabilita při -20°C

1 měsíc s přídavkem konzervantu (azid sodný / HEPES)

Kontakt

485 312 162 dokumentace, 485 312 500 laboratoř elektroforézy

Poznámka

U sběru moče udávejte množství v ml, dobu sběru v hod.
Ze sběru moče odeberte po promíchání 5 ml vzorek.

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 0 mg/l

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Bence-Jones bílkovina - typizace U_BJ OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina Přidat k tisku
Lehké řetězce kappa U_KAPP OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina Přidat k tisku
Lehké řetězce lambda U_LAMB OKB Moč aktuální
Moč sběr (vzorek ze sběru po promíchání)
Rutina Přidat k tisku