Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka DNA_JAKe12
Materiál K-EDTA krev

Minimálně 6 ml K-EDTA krve.

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)

6 ml

Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

1 měsíc nebo dle dohody

Preanalytické podmínky

Nevystavujte horku ani mrazu, materiál transportujte neprodleně do laboratoře. Max. doba stability – 2 dny při teplotě 4 – 8 °C
Při delším skladování dochází k degradaci granulocytů a tím zvýšené pravděpodobnosti falešně negativního výsledku.

Na žádance pro molekulárně genetická vyšetření je nutné vyplnit položku nakládání se vzorkem po vyšetření dle aktuálního informovaného souhlasu pacienta. POKUD PACIENT NESOUHLASÍ S UCHOVÁNÍM VZORKU, PŘÍPADNĚ JEHO DALŠÍM VYUŽITÍM PRO VĚDECKÉ ÚČELY, JE TŘEBA NA ŽÁDANCE ZAŠKRTNOUT „NE“ V PŘÍSLUŠNÉM ŘÁDKU.

Uchování v laboratoři 1 rok
Stabilita při -20°C

DNA - minimálně 1 rok

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
94353 Rutina 5010 6.663,30Kč*
* Cena je pouze orientační