Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka P_LAKT
Materiál

Venózní krev (plazma) s inhibitorem glykolýzy

Odběrová souprava

Zkumavka pro NaF Na-EDTA krev (Vacutainer bílo šedý uzávěr)

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Fotometrické stanovení

Klinické informace

Laktát, produkt anaerobního metabolizmu glukózy, je markerem nedostatečné perfuze tkání, nezachycuje však nástup hypoxie tkání, význam má trend hodnot. Jeho zvýšená koncentrace v organismu (hypoxie či metabolické příčiny) způsobuje vznik acidózy. Laktátová acidóza vzniká i fyziologicky po velké svalové aktivitě.

Interpretace

Zvýšené hodnoty laktátu pozorujeme obzvláště u šokových stavů, sepse, infarktu myokardu, kardiovaskulárního a jaterního selhání, dále vlivem mnoha léku a toxických látek (např. alkohol, antiepileptika, diethyléter, katecholaminy, paracetamol aj.), vlivem některých infekcí (cholera, HIV), u ketoacidóz, pooperačních stavů a akutní leukémie.
Snížené hodnoty se vyskytují po aplikaci kyseliny lipoové a látek upravujících acidobazickou rovnováhu (glukóza, oxygenace aj.)

Preanalytické podmínky

Transportujte ihned na OKB.

Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

plazma - 8 hodin (nutné ihned separovat)

Stabilita při 4-8°C

plazma - 14 dní

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Odběr bez komprese manžetou

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81171 Statim 67 105,86Kč*
81521 Rutina 56 88,48Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0.5 - 2.2 mmol/l

Příbalový leták LACT2, Roche