Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka P_Hbv.
Materiál K-EDTA plazma

Transfuzní přípravek

Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Spektrofotometrie; výpočtem dle Harboe s použitím hodnot absorbancí při 380, 415 a 450 nm

Klinické informace

Volný hemoglobin vzniká fyziologicky degradací červených krvinek. Během procesu fagocytózy erytrocytu retikulo-endoteliálním systémem se dostává malé
množství hemoglobinu do plazmy, který se naváže na haptoglobin a je transportován zpět do retikulo-endoteliálního systému, kde je katabolizován. Po vyčerpání
haptoglobinového systému dochází k nárůstu volného hemoglobinu v plazmě, který je ledvinami filtrován, což může vést k hemoglobinurií a k akutnímu selhání ledvin
jakožto následku poškození tubulů.

Vyšetření slouží k určení stupně intravazální hemolýzy jakéhokoliv původu (hemolytické příhody, arteficiální hemolýza vzniklá nedodržováním lege artis odběrových pravidel). Stanovení hladiny volného hemoglobinu je velmi přínosné pro detekci časné hemolýzy, která je častou komplikací u pacientů s mechanickou podporou krevního oběhu (IABK, Impella, ECMO).

Interpretace

Indikace/zvýšení:
- hemolytické anémie (citlivý indikátor hemolýzy)
- komplikace postransfuzní
- vyšetření postransplantační

Zvýšení je zvl. u hemoglobinopatií, porušení erytrocytární membrány (těžké kovy), u poruch erytropoézy (leukémie).

Preanalytické podmínky

Zamezte dodatečné hemolýze – krev ve zkumavce opatrně promíchejte lehkým převracením, netřepte, zamezte teplotním výkyvům. Doručte do laboratoře do 1 hod.

Uchování v laboratoři 3 dny, nelze doobjednat
Kontakt

485 312 154 laboratoř mozkomíšní mok

Poznámka

O pohotovostní službě bude vzorek přijat a předupraven pro spektrofotometrické vyšetření na následující pracovní den.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81451 Rutina 77 121,66Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 100 mg/l