Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_PBT1
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Statim + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod., rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

chemiluminiscenční imunoanalýza

Klinické informace

Fenobarbital se používá již od roku 1912 jako širokospektré antiepileptikum a to zejména pokud u pacienta nastane status epilepticus. Ve vyspělých státech se od něj postupně opouští (např. Ve Finsku není uváděn v rámci žádných guidelines), ve zbytku evropy se ještě zřídka využívá. Hlavní využití ale najde v rozvíjejících se zemích, kde je ceněný zejména díky nízké ceně a dobré dostupnosti. Objevuje se také “off-label” užití v geriatrii.
Chemicky se jedná o barbiturát, který ovlivňuje GABA receptory a tak prodlužuje čas kdy chloridové aniony proudí do neuronu. Celkový výsledek je silný sedativní a hypnotický efekt. Sedativní efekt je zesílený v případě metabolické acidózy, která zpravidla provází status epilepticus.
Do krve se vstřebává poměrně rychle a téměř absolutně. V krvi je z 40-60 % vázaný na protein. K eliminaci dochází v játrech za vzniku glukuronátu. Charakteristický je dlouhý biologický poločas, který se význačně liší u dospělých a dětí. Při injekčním podání hrozí toxické účinky propylenglykolu, který bývá součástí injekčního přípravku.
Kvůli své toxicitě je předmětem TDM (terapeutic grug monitoring)

Interpretace

Typická terapeutická dávka je 5-15 mg/l. Při dávce 70 mg/l dochází k ovlivnění vědomí a kómatu. Zároveň hrozí respirační selhání.

Zdroje:
Příbalový leták Phenobarbital (Abbott)
ZHANG, Ling-Li; ZENG, Li-Nan; LI, You-Ping. Side effects of phenobarbital in epilepsy: a systematic review. Epileptic disorders, 2011, 13: 349-365.
TRINKA, Eugen. Phenobarbital in Status epilepticus–Rediscovery of an effective drug. Epilepsy & Behavior, 2023, 141: 109104.
CONNELL, Emma. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics (5th edn). 2012.

Preanalytické podmínky
Odběr optimálně 30 min. před další dávkou (minimum).
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 20°C

sérum - 2 dny

Stabilita při 4-8°C

sérum - 8 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Terapeutické rozmezí: 10 – 40 mg/l

Dosažení peaku: 0,5 – 4 hodiny

Dosažení ustáleného stavu: 17 – 25 dní

Poločas eliminace: 80 – 120 hodin

 

Uvádějte na žádanku údaje o medikaci

Výkony

Výkon Typ Body Cena
99115 Statim 697 1.101,26Kč*
99139 Rutina 468 739,44Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 15 - 40 mg/l

Příbalový leták iPhenobarbital, Abbott