Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka S_ESTv
Materiál Sérum
Krev srážlivá

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Klinické informace

Steroidní hormon estriol je jedním ze tří hlavních endogenních estrogenů (spolu s estradiolem a estronem), vzniká hydroxylací estradiolu resp. estronu. U netěhotných žen je jeho hladina téměř nedetekovatelná. V těhotenství je estriol syntetizován placentou, jeho tvorba vyžaduje dobrou funkci placenty a jater plodu. Po konjugaci je vylučován močí. Pokles hodnot estriolu v těhotenství signalizuje ohrožení plodu, bývá součástí testů v rámci prenatálního screeningu fetálních anomálií.

Variabilita: vrchol v době ovulace, u těhotných výrazné kolísání hodnot před 28. týdnem.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI free Estriol (CLIA), Snibe Diagnostic)

Interpretace

Snížené hodnoty volného estriolu pozorujeme u intrauterinní retardace růstu, fetální adrenální aplasie, hypoplasie, anencephalie, deficience placentární sulfatasy (u zdravého dítěte), u některých anémií a pokročilého postižení jater.
Zvýšené hodnoty se vyskytují u mnohočetných těhotenství a u zvýšené fetální adrenokortikální aktivity (např. kongenitální adrenální hyperplasie)

Volný estriol je indikován ve 3. trimestru těhotenství k posouzení funkce fetoplacentární jednotky, ve 2. trimestru v rámci prenatálního screeningu 21 a 18 trisomie (syndrom Downův a Edwardův) a dále k predikci předčasného porodu.

(zdroje: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004; příbalový leták MAGLUMI free Estriol (CLIA), Snibe Diagnostic)

Preanalytické podmínky
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Uchování v laboratoři 5 dní
Stabilita při 4-8°C

sérum - 7 dní

Stabilita při -20°C

sérum - 6 měsíců

Kontakt

485 312 162 dokumentace

Poznámka

Od 12. 5. 2023 již není zahrnuto v hodnocení vrozených vývojových vad ve 2.trimestru.

Očekávané hodnoty volného estriolu se u těhotných žen v jednotlivých týdnech těhotenství (t.t.) pohybují v mezích:
14.- 20. t.t.: 0,97 – 10,9 nmol/l
20.- 31. t.t.: 9,5 – 37,8 nmol/l
31.- 37. t.t.: 12,6 – 50,6 nmol/l
37.- 40. t.t.: 21,5 – 77,7 nmol/l

Výkony

Výkon Typ Body Cena
93127 Rutina 210 331,80Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
14. t.t. - 20. t.t. ženy 0,97 - 10,9 nmol/l
20. t.t. - 31. t.t. ženy 9,5 - 37,8 nmol/l
31. t.t. - 37. t.t. ženy 12,6 - 50,6 nmol/l
37. t.t. - 40. t.t. ženy 21,5 - 77,7 nmol/l

Příbalový leták MAGLUMI free Estriol (CLIA), Snibe Diagnostic