Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKB
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka PCR
Materiál Moč aktuální

Odběrová souprava Zkumavka

Zkumavka + žlutá zátka (moč aktuální).

Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Výpočet

Klinické informace

Při detekci i monitorování proteinurie je doporučováno její vyšetření ve vzorku (nejlépe první ranní, pokud není dostupná, i jiné) nesbírané moči. Kvantitativní proteinurie je v tomto případě vyjadřována jako poměr protein/kreatinin v moči (PCR – protein creatinine ratio). Noční nebo 24-hodinový sběr se nedoporučuje. Protože nejčastějšími příčinami chronického onemocnění ledvin u dospělých jsou diabetes mellitus, hypertenze a chronické glomerulonefritidy, které jsou spojeny s někdy jen mírně zvýšenou exkrecí albuminu, je vhodnější stanovovat místo koncentrace celkové bílkoviny albumin a výsledek vyjadřovat jako poměr albumin/kreatinin v moči (ACR - albumin creatinine ratio). Důraz kladený na použití poměru celková bílkovina nebo albumin/kreatinin v moči má několik důvodů, zejména nepohodlnost sběru moči pro pacienta a nepřesnost sběru moči. Hodnota poměru albumin/kreatinin má nejvyšší výpovědní hodnotu a nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu. Vzorek první ranní moči je nejvhodnější, neboť v něm poměr albumin/kreatinin koreluje s 24-hodinovým vylučováním albuminu nejlépe. Pokud není možný první ranní vzorek, je použitelný i jiný náhodný vzorek nesbírané moči.

(zdroj: Doporučení ČSKB a ČNS ČLS JEP k vyšetřování proteinurie, 2010)

Interpretace

PCR slouží k diagnostice onemocnění manifestujících se proteinurií (renální onemocnění, diabetes mellitus, monoklonální gamapatie…).
Poměr celk. bílkoviny/kreatininu ≥ 15 g/mol je ukazatelem patologické proteinurie.

(zdroj: Doporučení ČSKB: Doporučení k diagnostice onemocnění ledvin, 2021)

Preanalytické podmínky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 150r Obě 0 - 15 g/mol krea

Doporučení ČNS a ČSKB k vyšetřování proteinurie

Vyšetření se skládá z více metod

Název Zkratka Oddělení Materiál Režim Referenční meze Body (Cena)
Kreatinin v aktuální moči U_KREAa OKB,
LKBH Frýdlant
Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina S: 29b (45,82Kč*)
R: 19b (30,02Kč*)
Přidat k tisku
Celková bílkovina v aktuální moči U_PROTa OKB Moč aktuální
Statim + Pohotovost + Rutina
Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 15r Obě 0 - 0.12 g/l
15r - 150r Obě 0 - 0.2 g/l
R: 25b (39,50Kč*) Přidat k tisku