Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka S/P_CRP..
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

imunoturbidimetrie

Klinické informace

CRP je reaktantem akutní fáze, v případě akutní odpovědi organismu, vyvolané poškozením tkání, infekcí nebo dalším zánětlivým podnětem, je produkován jaterními buňkami. Podnětem k jeho syntéze je zvýšená hladina cytokinů, hlavně IL-6. Fyziologická koncentrace CRP je do 5 mg/l. Nárůst koncentrace začíná cca 6 hod po propuknutí infekce a svého maxima koncentrace CRP dosahuje mezi 24 a 48 hod. Stanovení se používá k diagnostice a monitoraci infekčních onemocnění, při léčbě revmatických onemocnění, sledování protizánětlivé léčby a další. Orientačně lze pomocí CRP odlišit virový vs. bakteriální původ onemocnění případně míru zánětlivé reakce. CRP neprochází placentární bariérou a jeho koncentrace v séru novorozence není závislá na koncentraci CRP matky

Interpretace

virové infekce <50 mg/l
bakteriální infekce 100-300 mg/l

Preanalytické podmínky

Ikterus: bez interference do 684 μmol/l bilirubinu.
Hemolýza: bez interference do 5 g/l hemoglobinu.
Lipémie: bez interference do 1 000 mg/dl Intralipidu.

Biologický poločas: cirkulující CRP okolo 19 hodin, ve vazbě na ligandy kratší

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

7 dnů

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91153 Rutina 157 248,06Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 obě do 8 mg/l

Doporučené hodnoty dané výrobcem, konsenzus podle literatury.