Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Oddělení OKBH Turnov
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka S/P_CRP..
Materiál Sérum
Li-heparin plazma

Odběrová souprava Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr)
Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr)
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Preanalytické podmínky

Ikterus: bez interference do 684 μmol/l bilirubinu.
Hemolýza: bez interference do 5 g/l hemoglobinu.
Lipémie: bez interference do 1 000 mg/dl Intralipidu.

Biologický poločas: cirkulující CRP okolo 19 hodin, ve vazbě na ligandy kratší

Uchování v laboratoři 7 dní
Stabilita při 4-8°C

7 dnů

Výkony

Výkon Typ Body Cena
91153 Rutina 153 241,74Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0 - 150 obě do 8 mg/l

Doporučené hodnoty dané výrobcem, konsenzus podle literatury.