Generální ředitel KNL na prohlídce stavby Pavilonu nukleární medicíny