Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vertebroplastika

Zpevnění obratle injekčním zavedením kostního cementu

  • maximálně šetrná metoda s okamžitým výsledkem
  • velmi krátká doba celkové anestezie
  • pacient opouští nemocnici zpravidla následující den po operaci
  • vhodnost metody pro konkrétní případ musí vždy určit lékař

Vysoké procento pacientů pokročilého věku trápí bolesti zad proto, že mají oslabenou strukturu obratlů osteoporózou. Řídnutí kostí nejenže způsobuje bolestivé stavy, ale současně ohrožuje svého nositele vznikem zlomeniny a následnou deformací páteřního sloupce. Moderní léčebnou metodou, která v poslední době doznala širokého uplatnění v této oblasti je vertebroplastika. Pod rentgenovou kontrolou při ní z kožního vpichu zavedeme silnější jehlu do postiženého obratlového těla a aplikujeme potřebné množství kostního cementu. Tím dokážeme obratlové tělo zpevnit a velice spolehlivě snižujeme či odstraňujeme bolest. Odstraňujeme také riziko vzniku zlomenin a v pokročilém věku tolik častých deformit hrudní a bederní páteře.

Vedle odstranění obecných rizik velkého operačního výkonu a rizik spojených s narkózou, vidíme jako zásadní přínos možnost opustit lůžko ještě v den operace a odstranění rizik vyplývajících z mnohdy komplikovaně se hojících operačních ran. Metoda je však vhodná jen pro vybranou skupinu pacientů.

Vertebroplastika hrudních obratlů u osteoporotického pacienta

Ilustrativní případ 61-letého pacienta, kterému při zdvihání břemene prasklo v zádech a od té doby popisoval asi měsíc trvající bolesti v oblasti hrudně bederního přechodu. Na bočném snímku jsou patrné traumatické změny obratlových těl Th 11 a 12. Vyšetření magnetickou rezonancí doplňuje informaci ještě o úrazových změnách 10. hrudního obratle. Podobné změny obratlů, navíc s přihlédnutím k vyvolávajícímu ději, jsou typické pro pacienty, jejichž páteř je postiženo osteoporózou (řídnutí kostních hmot). Osteoporózu prokázalo také vyšetření kostní hmoty páteře (kostní denzitometrie).

Nemocný podstoupil perkutánní punkční vertebroplastiku, při níž jsme do obratlových těl Th 10, Th 11 a Th 12 zleva vstříkli po 5 ml kostního cementu. Pacient již 2 hodiny po výkonu chodil, přestal pociťovat bolest a druhý den ráno byl propuštěn domů s tím, že se nadále léčí ve specializované ambulanci pro osteoporózu.

 

Využití vertebroplastiky při léčbě nádorů

Vertebroplastika může být současně použita při léčbě vybraných typů nádorů. Vzhledem k možnosti provedení výkonu v místním znecitlivění tak můžeme metodu nabídnout také těm pacientům, jež by operační výkon nemohli s ohledem ke zdravotnímu stavu podstoupit.

Mezi nádory, které dokážeme perkutánní vertebroplastikou velice efektivně vyřešit patří hemangiomy obratlů. Jedná se o nezhoubné novotvary, které svým růstem narušují kostní strukturu, což může vyústit ve vznik patologické zlomeniny.

Mezi takové případy patřil i hemangiom 2. bederního obratle, který jsme diagnostikovali u 53-letého pacienta s letitými bolestmi zad. CT vyšetření prokazuje typické prořídnutí kostní trámčiny s prostornými dutinami v obratlovém těle, které obsahují nádorové hmoty. Vyšetření magnetickou rezonancí potvrdilo omezení nádoru na oblast obratlového těla.

Nemocný přijal řešení vertebroplastikou, během níž jsme z oboustranného přístupu punktovali postižené obratlové tělo a po zobrazení odvodného žilního systému jsme obratel vyplnili kostním cementem. Pacient je po výkonu s významnou úlevou.