Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

 

Účel projektu

TVORBA STRUKTUR PRO ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ, PŘENOS TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ MEZI SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE
V REGIONU STŘEDNÍ EVROPY NA ZÁKLADĚ PRINCIPŮ OPEN INNOVATION 2.0

Zaměření projektu

Aby se zdravotní péče vyrovnala s novými problémy spojenými se stárnutím populace a rostoucím počtem pacientů s chronickými onemocněními a současně s trendy dnešní doby, musí se digitalizovat podobně jako ostatní odvětví. Digitální řešení často existují, ale jejich přenos z jednoho ekosystému do druhého je náročný. Projekt HealthLabs4Value podporuje přenos digitálních řešení a nových technologií, které umožňují zajištění lepší péče o pacienty, prostřednictvím tzv. living labs, neboli živých laboratoří. Ty propojují poskytovatele zdravotních služeb a další zdravotnické organizace, zdravotníky,  pacienty, jejich rodiny a pečující osoby, pacientské organizace a společnost obecně, stejně jako tvůrce zdravotní politiky a vzdělávací instituce i výzkumné organizace, aby společně zlepšili zavádění digitálních řešení zaměřených na pacienty.

Projekt v číslech

2,19 mil € rozpočet projektu (pro všech 11 partnerů z 6 států střední Evropy)

80% rozpočtu je financováno ERDF

148.400 € rozpočet projektu pro KNL, z toho 118.720 EUR po vykázání výsledků a uznatelných nákladů spolufinancováno z ERDF

6 zemí

7 regionů

11 partnerů

5 pilotních projektů

 

Trvání projektu

Projekt trvá tři roky, od března 2023 do února 2026.

 

Projektové konsorcium a partneři

Regional Hospital Liberec – Česká republika

DEX Innovation Centre – Česká republika

Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. – Maďarsko

TritonLife Magánkórházak Zrt. – Maďarsko

Carus Consilium Sachsen GmbH – Německo

Dresden University Hospital – Německo

Medical University of Lodz – Polsko

Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz – Polsko

Centre for Social Innovation – Rakousko

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Slovinsko

General Hospital Jesenice – Slovinsko

Financování projektu

Tento projekt je podpořen z programu Interreg CENTRAL EUROPE a spolufinancován z prostředků ERDF (Evropský regionální rozvojový fond = European Regional Development Fund).

Mezinárodní webové stránky a profily projektu na sociálních sítích:

URL: https://www.interreg-central.eu/projects/health-labs4value/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/9346332/

Facebook: https://www.facebook.com/HealthLabs4Value

 

230725 Interreg PosterPortrait A3 2022 Smarter CCIS Eng

Health Labs4Value