Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ústavní hygienik

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 807
E-mail: hygiena@nemlib.cz
Budova U
Podlaží 1. podlaží, dveře 16
Součásti pracoviště
O nás

Cílem práce ústavní hygieny je snižovat riziko infekčních onemocnění a podílet se na vytváření zdravých pracovních podmínek zaměstnanců nemocnice v souladu s platnou legislativou. V praxi to znamená především tyto činnosti:

  • Kontrola dodržování hygienických a protiepidemických opatření
  • Hlášení a evidence infekčních onemocnění včetně nemocničních nákaz
  • Správné nakládání s biologickým materiálem
  • Zpracování a průběžná novelizace provozních řádů každého oddělení
  • Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí
  • Vymezení povinností při příjmu nemocných a jejich ošetřování
  • Stanovení způsobů dezinfekce, sterilizace, dezinsekce a deratizace
  • Prosazování ochrany zdraví při práci na všech úrovních

Časté dotazy