Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ústavní hygienik

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 807
E-mail: hygiena@nemlib.cz
Budova U
Podlaží 1. podlaží, dveře 16
Součásti pracoviště
O nás

Cílem práce ústavní hygieny je snižovat riziko infekčních onemocnění a podílet se na vytváření zdravých pracovních podmínek zaměstnanců nemocnice v souladu s platnou legislativou. V praxi to znamená především tyto činnosti:

  • Kontrola dodržování hygienických a protiepidemických opatření
  • Hlášení a evidence infekčních onemocnění včetně nemocničních nákaz
  • Správné nakládání s biologickým materiálem
  • Zpracování a průběžná novelizace provozních řádů každého oddělení
  • Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí
  • Vymezení povinností při příjmu nemocných a jejich ošetřování
  • Stanovení způsobů dezinfekce, sterilizace, dezinsekce a deratizace
  • Prosazování ochrany zdraví při práci na všech úrovních

Kiwi Logo
PhDr. Eva Nesládková MBA, MPA

manažerka kvality, pověřená vedením oddělení ústavního hygienika

Časté dotazy