Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ústavní hygienik

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Tel: +420 485 312 807
E-mail: hygiena@nemlib.cz
Budova U
Podlaží 1. podlaží, dveře 16
Součásti pracoviště
O nás

Cílem práce ústavní hygieny je snižovat riziko infekčních onemocnění a podílet se na vytváření zdravých pracovních podmínek zaměstnanců nemocnice v souladu s platnou legislativou. V praxi to znamená především tyto činnosti:

 • Kontrola dodržování hygienických a protiepidemických opatření
 • Hlášení a evidence infekčních onemocnění včetně nemocničních nákaz
 • Správné nakládání s biologickým materiálem
 • Zpracování a průběžná novelizace provozních řádů každého oddělení
 • Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí
 • Vymezení povinností při příjmu nemocných a jejich ošetřování
 • Stanovení způsobů dezinfekce, sterilizace, dezinsekce a deratizace
 • Prosazování ochrany zdraví při práci na všech úrovních

Kiwi Logo
PhDr. Eva Nesládková MBA, MPA

manažerka kvality, pověřená vedením oddělení ústavního hygienika

Časté dotazy