Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Traumatologie

MUDr. Petr Kašák

primář oddělení urgentní medicíny

MUDr. Martin Křivohlávek Ph.D.

zástupce přednosty Traumacentra, primář t...

MUDr. Jan Pazour

primář spinální jednotky

MUDr. Jaroslav Šrám Ph.D.

přednosta traumacentra

Renata Tichá

staniční sestra traumatologie

MUDr. Iva Vimmerová

zástupkyně primáře spinální jednotky