Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Traumatologicko-ortopedické centrum

Pavla Bártová

vrchní sestra traumatologicko-ortopedického centra

Bc. Jakub Kopecký DiS.

staniční bratr traumatologické a chirurgi...

MUDr. Jiří Kratochvíl

primář ortopedie

MUDr. Martin Křivohlávek, Ph.D.

zástupce přednosty Traumacentra, lékař...

Mgr. Alena Kyrianová

staniční sestra spinální jednotky

Iva Manová

staniční sestra ortopedie

MUDr. Jan Pazour

primář spinální jednotky

MUDr. Martin Smetana

zástupce primáře ortopedie

MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.

přednosta traumacentra, primář traumatolo...

Renata Tichá

staniční sestra traumatologie

MUDr. Iva Vimmerová

zástupkyně primáře spinální jednotky