Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Radiodiagnostické oddělení - Turnov

Ivana Bumbová

vrchní radiologická asistentka Turnov

MUDr. Ladislav Endrych

přednosta Centra zobrazovacích metod, pri...

Tereza Gabrhelová DiS.

zástupkyně vrchního radiologického asiste...

MUDr. Zuzana Marková

primářka radiodiagnostického oddělení...

MUDr. Miloš Pavlíček

zástupce primářky RDG oddělení Turnov...

Bc. František Šebek

vrchní Centra zobrazovacích metod