Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Neurocentrum

Jarmila Brzáková

staniční sestra neurochirurgie

MUDr. Pavel Buchvald Ph.D.

člen dozorčí rady, zástupce přednosty Neu...

MUDr. Robert Fröhlich

zástupce primáře neurochirurgie

Kateřina Frühbauerová

staniční sestra JIP neurocentra a ortoped...

Michaela Janáková

staniční sestra operačních sálů neurochirurgie-ortopedie

MUDr. Martin Jíra

primář neurologie

MUDr. Lubomír Jurák Ph.D.

vedoucí lékař

Mgr. Dana Kotlárová

sekretariát Neurocentra

Jana Macková

vedoucí sestra ambulancí neurologie a neurochirurgie

Mgr. Nina Nechanická

psycholožka - t.č. MD

MUDr. Martina Nemcová

zástupkyně primáře neurologie

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

přednosta Neurocentra, přednosta Komplexn...

Petr Tolstobrov

promovaný lékař

Eva Vazačová

sekretariát Neurocentra

Bc. Jana Vohlídalová

vrchní sestra Neurocentra