Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Neurocentrum

Jarmila Brzáková

staniční sestra neurochirurgie

MUDr. Pavel Buchvald Ph.D.

přednosta neurocentra, primář neurochirur...

MUDr. Zuzana Eichlová

vedoucí lékař JIP A - neurologický JIP, v...

MUDr. Robert Fröhlich

zástupce primáře neurochirurgie

Michaela Janáková

staniční sestra operačních sálů neurochirurgie-ortopedie

MUDr. Jaroslav Jedlička

primář centrálních operačních sálů, lékař...

MUDr. Martin Jíra

primář neurologie, zástupce přednosty neurocentra

MUDr. Lubomír Jurák Ph.D.

vedoucí lékař JIP B

Mgr. Dana Kotlárová

sekretariát Neurocentra

Jana Macková

vedoucí sestra ambulancí neurologie a neurochirurgie

MUDr. Zuzana Marečková

vedoucí lékařka oddělení neurochirurgie 7...

Mgr. Nina Nechanická

psycholožka - t.č. MD

MUDr. Martina Nemcová

vedoucí lékařka oddělení neurologie 7B, z...

Poláková Veronika

staniční JIP neurocentra

MUDr. Věra Špatenková Ph.D.

primářka JIP neurocentra

prof. MUDr. Petr Suchomel Ph.D.

emeritní přednosta neurocentra, emeritní ...

Eva Vazačová

sekretariát Neurocentra

Bc. Jana Vohlídalová

vrchní sestra Neurocentra