Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Klinické biochemie

Mgr. Soňa Benešová

odborná VŠ pracovnice

Naděžda Buriánová

vrchní laborantka OKB

Mgr. Hana Coufalová

klinický bioanalytik

Ing. Petr Cvejn

odborný VŠ pracovník

RNDr. Jana Hradiská Ph.D.

odborná VŠ pracovnice

RNDr. Hana Kotková

odborná VŠ pracovnice

RNDr. Petr Matoušek Ph.D.

primář oddělení klinické biochemie

Mgr. Lucie Mohoutová

klinický bioanalytik

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické bioche...

RNDr. Karolína Šírová

odborná VŠ pracovnice

Ing. Kamila Štočková

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Kristýna Suchánková

odborná VŠ pracovnice

Ing. Helena Švébišová

klinický bioanalytik

Ludmila Vodičková

staniční sestra centrálních odběrů OKB