Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Kardiovaskulární centrum

Ing. Barbora Bitmanová

Biomedicínský inženýr

Ing. Jan Černý

biomedicínský inženýr

Ing. Veronika Fülová

biomedicínský inženýr

MUDr. Kristýna Holomková

lékař, vedoucí lékař UIPD

MUDr. Lukáš Jaworski

lékař, vedoucí lékař odd. 6A

MUDr. Ing. Pavel Kučera

vedoucí lékař laboratoře elektrofyz. a KS...

MUDr. Jitka Kůtová Stránská

vedoucí lékař jednotky intermediální péče...

Radka Luňáková

staniční sestra KATLAB

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 6A

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

Jindra Mrázová

staniční sestra JIMP 6B

MUDr. Pavel Nedbal

vedoucí lékař neinvazivní kardiologie

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra...

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, prim...

doc. MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC

člen představenstva, lékařský ředitel...

MUDr. Jiří Seiner

vedoucí lékař Koronární jednotky

Štěpánka Skokanová

sekretariát kardiovaskulární centrum

Magdalena Šolcová

staniční sestra koronární jednotky

Bc. Michaela Stříbrná DiS.

staniční sestra LS 5A

MUDr. Jan Štros

lékař, vedoucí lékař odd. 5A

MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D.

vedoucí lékař katetrizační laboratoře...

Petra Urbanová

referentka kardiovaskulárního centra

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

Pavlína Žáčková

staniční sestra neinvazívní kardiologie