Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu (přítomnost třetí osoby je povolena za podmínek uvedených zde) a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Kardiovaskulární centrum

Ing. Barbora Bitmanová

Biomedicínský inženýr

Ing. Jan Černý

biomedicínský inženýr

Danuše Hlubučková

staniční sestra JIMP

MUDr. Jiří Karásek

vedoucí lékař UIPD

MUDr. Ing. Pavel Kučera

vedoucí lékař laboratoře elektrofyz. a KS...

Radka Luňáková

staniční sestra KATLAB

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 6A

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

Jindra Mrázová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 5A

MUDr. Pavel Nedbal

vedoucí lékař neinvazivní kardiologie

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra...

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, prim...

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC

zástupce přednosty kardiocentra pro vědu ...

Štěpánka Skokanová

sekretariát kardiovaskulární centrum

Magdalena Šolcová

staniční sestra koronární jednotky

MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková

lékařka, vedoucí lékař odd. 6A

MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D.

vedoucí lékař katetrizační laboratoře...

Petra Urbanová

referentka kardiovaskulárního centra

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

Pavlína Žáčková

staniční sestra neinvazívní kardiologie

Ing. Jakub Zajíc

biomedicínský inženýr, oddělení výpočetní techniky