Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Kardiovaskulární centrum

Barbora Bitmanová

Biomedicínský inženýr

Ing. Jan Černý

biomedicínský inženýr

Danuše Hlubučková

staniční sestra JIMP

MUDr. Jan Horák CSc.

Vedoucí lékař katetrizační laboratoře...

MUDr. Jiří Karásek

vedoucí lékař koronární jednotky

MUDr. Pavel Kučera

vedoucí lékař laboratoře elektrofyz. a KS

Radka Luňáková

staniční sestra KATLAB

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

MUDr. Pavel Nedbal

vedoucí lékař neinvazivní kardiologie

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra...

Bc. Jana Plachá

zdravotní sestra

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, prim...

Štěpánka Skokanová

sekretariát kardiovaskulární centrum

Magdalena Šolcová

staniční sestra koronární jednotky

Petra Urbanová

referentka kardiovaskulárního centra

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

Pavlína Žáčková

staniční sestra neinvazívní kardiologie

Ing. Jakub Zajíc

biomedicínský inženýr