Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Kardiovaskulární centrum

Ing. Barbora Bitmanová

Biomedicínský inženýr

Ing. Jan Černý

biomedicínský inženýr

MUDr. Lukáš Jaworski

lékař, vedoucí lékař odd. 6A

MUDr. Ing. Pavel Kučera

vedoucí lékař laboratoře elektrofyz. a KS...

MUDr. Jitka Kůtová Stránská

vedoucí lékař jednotky intermediální péče...

Radka Luňáková

staniční sestra KATLAB

Kateřina Mislerová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 6A

Ing. Jan Morava

biomedicínský inženýr

Jindra Mrázová

staniční sestra lůžkového oddělení kardiologie 5A

MUDr. Pavel Nedbal

vedoucí lékař neinvazivní kardiologie

Mgr. Iveta Pernerová

vrchní sestra kardiovaskulárního centra...

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta kardiovaskulárního centra, prim...

MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC

lékařský ředitel, zástupce přednosty kard...

MUDr. Jiří Seiner

vedoucí lékař Koronární jednotky

Štěpánka Skokanová

sekretariát kardiovaskulární centrum

Magdalena Šolcová

staniční sestra koronární jednotky

MUDr. Jan Štros

lékař, vedoucí lékař odd. 5A

MUDr. Pavol Tomašov, Ph.D.

vedoucí lékař katetrizační laboratoře...

Petra Urbanová

referentka kardiovaskulárního centra

Bc. Lenka Václavíčková

staniční sestra JIMP

MUDr. Zdeněk Velička

zástupce přednosty Kardiocentra, ved. lék...

MUDr. Kristýna Vymětalová

lékař, vedoucí lékař UIPD

Pavlína Žáčková

staniční sestra neinvazívní kardiologie