Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ekonomický úsek

Monika Cudráková

klinické studie, finanční účtárna

Ing. Zdenka Javorská

vedoucí oddělení ekonomických informací...

Ing. Hana Jelínková, MHA

ekonomická ředitelka, členka představenst...

Ing. Babeta Nebusová

vedoucí střediska podpory prodeje zdravot...

Ing. Renáta Petříková

vedoucí Oddělení smluvních vztahů se ZP a...

Lucie Stejskalová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka

Kamila Sýkorová

Odd. smluvních vztahů ZP – odborná referentka