Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrum laboratorní medicíny

Mgr. Kateřina Arientová

klinický bioanalytik

Mgr. Soňa Benešová

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Lenka Bičíková

klinický bioanalytik

Naděžda Buriánová

vrchní laborantka OKB

Zuzana Chvátalová

vrchní laborantka OKMI

Mgr. Hana Coufalová

klinický bioanalytik

Ing. Petr Cvejn

odborný VŠ pracovník

MUDr. Eva Drbohlavová

zástupkyně primářky OKH, lékařka

Valerie Fojtová

staniční sestra transfúzního oddělení

Ing. Pavel Hadinec

vedoucí výroby

Mgr. Bohdana Heczková Ph.D.

klinický bioanalytik

MUDr. Adriana Heindorfer

primářka oddělení klinické hematologie...

RNDr. Jana Hradiská Ph.D.

odborná VŠ pracovnice

Ing. Markéta Hrdinová

klinický bioanalytik

Andrea Jäkelová

vrchní laborantka

Mgr. Šárka Jakůbková

zástupkyně vedoucího výroby

Mgr. Hana Kamenická

odborná VŠ pracovnice

MUDr. Jana Klčová

zástupkyně primářky oddělení klinické hematologie, lékařka

RNDr. Hana Kotková

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Martin Kracík

přednosta Centra laboratorní medicíny

MUDr. Vladimír Kracík

zástupce přednosty Centra laboratorní med...

RNDr. Dagmar Kuťková

vedoucí virologické laboratoře transfúzní...

RNDr. Petr Matoušek Ph.D., EuSpLM

primář oddělení klinické biochemie

Ing. Kristýna Melounová

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Lucie Mohoutová

klinický bioanalytik

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické bioche...

Bc. Jitka Peničková

vrchní laborantka OKBH Turnov

MUDr. Daniel Pospíšil EuSpLM, MBA

primář oddělení následné péče Turnov, zás...

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

primářka transfuzního oddělení

RNDr. Lenka Řehořová

zástupkyně primáře transfuzního oddělení...

RNDr. Karolína Šírová

odborná VŠ pracovnice

RNDr. Pavel Škrabálek

primář oddělení OKB a hematologie Turnov...

Ing. Kateřina Štillerová Ph.D.

klinický bioanalytik

Mgr. Kristýna Suchánková

odborná VŠ pracovnice

Ing. Helena Švébišová

Vedoucí laboratoře KBH Frýdlant

Mgr. Markéta Vajdíková

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Klára Vavrušková

klinický bioanalytik

Ivana Veselá

vrchní laborantka transfúzního oddělení

Ludmila Vodičková

staniční sestra centrálních odběrů OKB

Zuzana Vyskočilová

staniční laborantka OKMI

Mgr. Martin Zeman

klinický bioanalytik