Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrum laboratorní medicíny

Mgr. Lenka Bičíková

odborná VŠ pracovnice

Oto Burián

staniční laborant OKB

Naděžda Buriánová

vrchní laborantka OKB

Ladislava Caldová

staniční laborantka OKMI

Zuzana Chvátalová

vrchní laborantka OKMI

Mgr. Hana Coufalová

klinický bioanalytik

MUDr. Eva Drbohlavová

zástupkyně primářky OKH

Valerie Fojtová

staniční sestra transfúzního oddělení

Ing. Pavel Hadinec

vedoucí výroby

MUDr. Lenka Havlínová

zástupce primáře OKMI

Mgr. Lenka Hebká

klinický bioanalytik

MUDr. Adriana Heindorfer

primářka oddělení klinické hematologie...

Andrea Honcová

vrchní laborantka

Ing. Markéta Hrdinová

klinický bioanalytik

Mgr. Šárka Jakůbková

zástupkyně vedoucího výroby

Mgr. Hana Kamenická

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Hana Kotková

odborná VŠ pracovnice

Mgr. Martin Kracík

klinický bioanalytik

MUDr. Vladimír Kracík

zástupce přednostky Centra laboratorní me...

Ing. Kamila Křapková

odborná VŠ pracovnice

RNDr. Dagmar Kuťková

vedoucí virologické laboratoře transfúzní...

RNDr. Petr Matoušek Ph.D.

primář oddělení klinické biochemie

RNDr. Iva Ouhrabková

klinický bioanalytik

MUDr. Václava Palánová

zástupce primáře oddělení klinické bioche...

MUDr. Renata Procházková Ph.D.

přednostka Centra laboratorní medicíny, p...

RNDr. Lenka Řehořová

zástupkyně primáře transfuzního oddělení...

RNDr. Pavel Škrabálek

primář oddělení OKB a hematologie Turnov...

Ing. Kateřina Štillerová Ph.D.

klinický bioanalytik

Ing. Helena Švébišová

klinický bioanalytik

Mgr. Klára Vavrušková

klinický bioanalytik

Ivana Veselá

vrchní laborantka transfúzního oddělení

Ludmila Vodičková

staniční sestra centrálních odběrů OKB

Markéta Vyhňáková

staniční laborantka OKB

Mgr. Martin Zeman

Vedoucí laboratoře KBH Frýdlant