Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrum interních oborů

Šárka Augstenová

staniční sestra JIP interních oborů

Jaroslava Barková

vrchní sestra oddělení nefrologie a dialýzy

MUDr. Miroslav Čumpelík

zástupce primáře oddělení nefrologie a di...

MUDr. Karel Dvořák Ph.D.

primář gastroenterologie

Bc. Alena Gürtlerová

staniční sestra ambulancí interního odděl...

MUDr. Jiří Janků

lékař gastroenterologie

MUDr. Tomáš Klimovič

přednosta centra interních oborů, primář ...

Bc. Ilona Kozová

staniční sestra interna 4A

Jana Machartová

staniční sestra oddělení gastroenterologie

MUDr. Lenka Nedbalová

primářka oddělení pro léčbu nespecifickýc...

MUDr. Romana Pištorová

zástupkyně primáře JIP a JIMP interních o...

MUDr. Zuzana Ptáčková

zástupkyně primářky revmatologie

MUDr. Miroslav Ryba

zástupce přednosty Centra interních oborů, primář oddělení nefrologie a...

MUDr. Djoko Sartono

zástupce primáře gastroenterologie

MUDr. Martin Schmoranz

zástupce primářky IBD centra

Mgr. Iva Škodová

vrchní sestra Centra interních oborů

Martina Slavíková

staniční sestra interna 2B

MUDr. Ivana Součková

primářka revmatologie, zástupkyně primáře...

MUDr. Petra Štajglová

zástupkyně primářky diabetologie

MUDr. Pavel Švancar

primář JIP a JIMP interních oborů

MUDr. Jindra Vejrychová

primářka diabetologie, vedoucí diabetolog...

Bc. Dana Venclíková

staniční sestra JIMP

Bc. Monika Vošterová

staniční sestra HDS oddělení nefrologie a...