Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrum interních oborů

Šárka Augstenová

staniční sestra JIP interních oborů

Jaroslava Barková

vrchní sestra oddělení nefrologie a dialýzy

MUDr. Iva Bartošová

primářka interního oddělení Turnov

MUDr. Ĺubomír Baško

vedoucí lékař interna 2B

MUDr. Eva Bušková

lékařka - ordinace praktického lékaře

Bc. Monika Culková

sestra oddělení nefrologie a dialýzy

MUDr. Miroslav Čumpelík

zástupce primáře oddělení nefrologie a di...

Ilona Donátová

staniční sestra urgentu a interního oddělení 3

MUDr. Karel Dvořák Ph.D.

primář gastroenterologie

Bc. Alena Gürtlerová

staniční sestra ambulancí interního odděl...

MUDr. Petra Havelková

zástupkyně primářky revmatologie

MUDr. Jiří Janků

lékař gastroenterologie

MUDr. Martin Jiruška

vedoucí lékař JIMP interních oborů

Bc. Ilona Kozová

staniční sestra interna 4A

MUDr. Vladimír Kracík

zástupce přednosty Centra laboratorní med...

Eva Kubíková

vrchní sestra interního oddělení Turnov

Jana Machartová

staniční sestra oddělení gastroenterologie

MUDr. Jana Macková

lékařka - ordinace praktického lékaře

MUDr. Tomáš Pavlů

primář Všeobecné interny

MUDr. Romana Pištorová

zástupkyně primáře JIP a JIMP interních o...

MUDr. Radek Podoubský

vedoucí lékař interna 4A

MUDr. Daniel Pospíšil EuSpLM, MBA

primář oddělení následné péče Turnov, zás...

MUDr. Miroslav Ryba

přednosta Centra interních oborů, primář oddělení nefrologie a dialýzy...

MUDr. Djoko Sartono

zástupce primáře gastroenterologie

Mgr. Iva Škodová

vrchní sestra Centra interních oborů

Martina Slavíková

staniční sestra interna 2B, revmatologie

MUDr. Ivana Součková

primářka revmatologie, zástupkyně primáře...

MUDr. Petra Štajglová

zástupkyně primářky diabetologie

MUDr. Pavel Švancar

primář JIP a JIMP interních oborů

MUDr. Jindra Vejrychová

primářka diabetologie, vedoucí diabetolog...

Bc. Dana Venclíková

staniční sestra JIMP