Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrální operační sály

Jana Beranová

staniční sestra operačních sálů gynekologie

Bc. Halina Doležalová

staniční sestra sterilizačního centra

Mgr. Marie Fryaufová

ředitelka ošetřovatelské péče, vrchní ses...

Zuzana Kynclová

staniční sestra operačních sálů pavilonu chirurgických oborů

MUDr. Jiří Nováček

primář centrálních operačních sálů...

Dana Pastorová

staniční sestra COS-OZO

Bc. Veronika Slánková

staniční sestra operačních sálů neurochir...