Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

MUDr. MVDr. Tomáš Adámek

primář oddělení soudního lékařství a toxi...

Mgr. Kateřina Arientová

klinický bioanalytik

MUDr. Dušan Astl

zástupce primáře

Šárka Augstenová

staniční sestra JIP interních oborů

MDDr. Filip Bašovský

lékař ÚČOCH

MDDr. David Balatka

lékař ÚČOCH

Jaroslava Barková

vrchní sestra oddělení nefrologie a dialýzy

MUDr. Jiří Bartoš MBA

přednosta komplexního onkologického centr...

MUDr. Iva Bartošová

primářka interního oddělení Turnov

Bc. Pavla Bártová

vrchní sestra Traumatologicko-ortopedického centra

MUDr. Ĺubomír Baško

vedoucí lékař interna 2B

MUDr. Ivan Bašta

primář oddělení rehabilitace Turnov

Ing., Bc. Milan Bauštein, DiS.

Staniční zdravotnický záchranář Urgentníh...

Ing. Marie Baxová

nezávislý člen, ekonom

MUDr. Marie Baxová

zástupce primáře

Jan Beneda DiS.

vedoucí střediska provozu

Mgr. Soňa Benešová

odborná VŠ pracovnice

MUDr. Vratislav Beran

zástupce přednosty Chirurgického centra, ...

MUDr. Petr Beránek

zástupce primáře, lékař

Simona Beránková

staniční setra dětského oddělení - lůžka matek s dětmi

Jana Beranová

staniční sestra operačních sálů gynekologie

MUDr. Pavol Biath

vedoucí lékař ambulancí a poraden všeobecné chirurgie

Načíst dalších 50