Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrální sterilizace Turnov

Oddělení centrální sterilizace zajištuje podle potřeb a požadavků OPS, oddělení ambulancí a externích zákazníků sterilizaci materiálu a zdravotnických prostředků podle platných hygienických a provozních norem. Sterilizace je základním prvkem surveillance nemocničních infekcí ve zdravotnickém zařízení, který vede k usmrcení všech mikroorganismů včetně spor a je neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování zdravotní péče.

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

MUDr. Matin Hrubý, vedoucí lékař: +420 481 446 100
Ivana Zimová, vrchní sestra: +420 481 446 380
Telefon sterilizace: +420 481 446 393
E-mail: sterilizace.turnov@nemlib.cz
Budova TC
Podlaží S2
Součásti pracoviště

Součásti oddělení

Laboratoře

Centrální sterilizace Turnov
Výdej a příjem materiálu
Centrální sterilizace Turnov Výdej a příjem materiálu 7:00 – 20:00 pondělí – pátek
O nás

O nás

Provozně se oddělení centrální sterilizace člení na tři základní úseky:

SEPTICKÁ ČÁST – příjem materiálu, místnost s mycími automaty

MESOSEPTICKÁ ČÁST – setování nástrojů, balení a následná sterilizace

ASEPTICKÁ ČÁST – čistý sklad a výdej materiálu

 

SEPTICKÁ ČÁST

na centrální sterilizaci přijímáme materiál od interních zákazníků (OPS, oddělení, ambulance (a externích zákazníků) praktický lékař, zubní ordinace, apod.).

Při příjmu materiálu probíhá okamžitá kontrola žádanky. Interní zákazníci používají elektronické žádanky v systému Medix a externí zákazníci žádanky v tištěné podobě, které jsou k dispozici na centrální sterilizaci.

Předsterilizační přípravu provádí centrální sterilizace pouze pro oddělení operačních sálů za použití mycích automatů a dekontaminačního roztoku pro ruční mytí. Ostatní zákazníci si provádí předsterilizační přípravu na svém oddělení nebo pracovišti.

 

MESOSEPTICKÁ ČÁST

V místnosti setování probíhá kompletace nástrojů do sít a kontejnérů. Ostatní zdravotnický materiál se balí do kombinovaného obalu (papír–folie, netkaná textilie) a následně se zataví na průběžné svářečce s označením dne sterilizace a expirace.

Centrální sterilizace je vybavena dvěma prokládacími parními sterilizátory a jedním formaldehydovým sterilizátorem.

Po provedené řádné předsterilizační přípravě, kompletaci a balení následuje vkládání vsázky do PS, FS s použitím chemických indikátorů.

U každého sterilizačního procesu probíhá monitoring a dokumentace.

 

ASEPTICKÁ  ČÁST

Po skončení sterilizačního  procesu se v čistém skladu vyjme vysterilizovaný materiál, kontejnéry z OPS se zaregistrují v systému Medix a následně je veškerý materiál předán prokládacím oknem do výdejny materiálu.

Ve výdejně materiálu probíhá kontrola druhu a počtu veškerého zdravotnického materiálu a tisk výdejky.

Vysterilizovaný a zkontrolovaný materiál je vložen do transportního vozíku a rozvezen  na OPS, oddělení a ambulance.

Externí zákazníci materiál přebírají osobně.

Na centrální sterilizaci se 1x ročně  provádí vyhodnocení dotazníků spokojenosti interních a externích zákazníků s cílem zvýšit kvalitu sterilizačního procesu.

 

Centrální sterilizace turnovské nemocnice úspěšně prošla procesem certifikace. Získala osvědčení udělené certifikační společností CQS z.s.které je platné na 3 roky.

Ocenění, akreditace a certifikace

Náš tým

MUDr. Martin Hrubý

primář chirurgie Turnov, zástupce lékařského ředitele pro nemocnici Turnov

Ivana Zimová

vrchní sestra operační sály Turnov

Dokumenty
Časté dotazy