Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Spasticita

Spasticita je komplexní porucha svalového napětí (hypertonus) příčně pruhovaných svalů. Jde o mimovolní poruchu, která je součástí centrální neboli spastické parézy. Stupeň spasticity nekoreluje lineárně s mírou ochrnutí. Nejčastějšími indikacemi k aplikaci BTX jsou spasticita horní či dolní končetiny po cévní mozkové příhodě. Pacienta si před aplikací BTX kompletně vyšetřujeme, a to vč. kineziologického rozboru. Důležitou podmínkou k aplikaci BTX je spolupráce pacienta a motivace do každodenního cvičení dle instruktáží naší specializované fyzioterapeutky. Aplikace BTX u pacientů se spastickým postižením končetiny je s efektem,jen pokud je následována pravidelným cvičením a protahováním postižené končetiny. Aplikaci provádíme pod elektromyografickou kontrolou.