Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Pracoviště klinické biomechaniky KNL zajištuje dvě hlavní činnosti. 3D tisk a vyšetření analýzy pohybu. Komplexní analýza pohybové aparátu se provádí pomocí systému Qualisys a Kistler. Jedná se o špičkové vybavení, které umožnuje pomocí kamer detailně zaznamenat nejen rozsah pohybů pacienta v prostoru, ale i zatěžování jednotlivých svalových skupin. Analýza pohybu slouží pro kvantitativní hodnocení poruch chůze. Poskytuje funkční diagnostiku a je proto vhodná pro plánování léčebných postupů, sledování a vyhodnocování průběhu onemocnění i jeho léčby.

Jak takové vyšetření probíhá a pro koho je vhodné jsme se zeptali doc. Lukáše Čapka, který oddělení klinické biomechaniky v KNL vede.

Pane docente, kdybyste měl třemi větami popsat, co to analýza pohybu je…

Jedná se o vyšetření pohybového aparátu pomocí optických kamer, silových desek a elektromyografie. Vyšetření tedy kombinuje tří přístroje. V samotné laboratoři chůze máme dvanáct optických kamer a pomoci nich snímáme pohyb našeho pacienta.

Pacient tedy přijde do připraveného prostoru, který je vybaven kamerami. Co při vyšetření vlastně kamery snímají?

Při vlastním vyšetření jsou klientovi přímo na tělo nalepeny reflexní markery. S nimi klient začne – pokud možno samostatně a bez kompenzatorních pomůcek – chodit po vytyčené dráze. Jeho pohyb je stále snímán kamerami. V rámci jednoho vyšetření pak absolvuje větší množství záznamů/přechodů po vytyčené dráze. Kamery snímají pohyb terčíků – markerů, které má pacient nalepené na daných anatomických bodech. Po absolvování dostatečného množství přechodů samotné vyšetření pro pacienta vlastně končí, doplňkově ještě může být uskutečněno snímání elektrické aktivity svalů pomocí povrchových elektrod.

Pacientovi tedy sundáte terčíky a odchází domů…

Ano, pacient odchází a my na základě měření sestavujeme počítačový model a vyhodnocujeme úhly – tzn. flexe, extenze a vnitřní rotace mezi jednotlivými končetinami. Měření srovnáváme jak s referenční normou, tak i vzájemně mezi sebou. Je to vlastně softwarové zpracování naměřených záznamů, jejichž výstupem jsou grafická znázornění pohybu v jednotlivých kloubech, kinetické detaily krokového cyklu, dynamické změny elektrické aktivity svalů ve vztahu ke krokovému cyklu.

Na zprávu si tedy musí pacient počkat. Jak dlouho a kam s ní pak odchází?

Pacient obdrží výstupní zprávu o vyšetření s doporučením pro specializované pracoviště. Tím je např. ortopedie, rehabilitace atd. Tuto zprávu klientovi zasíláme po ukončení vyhodnocovacího procesu a zkompletování dokumentace zvolenou cestou, tedy do 14 dní od vyšetření. Nově nabízíme našim pacientům uzavřený cyklus, kdy pacient má možnost výsledky probrat s klinickým specialistou přímo v nemocnici.

V čem je výhoda této metody?

Je to metoda, která vlastně nahrazuje lidské oko. Lékař či fyzioterapeut často vyšetřuje pacienta čistě vizuálně, tedy podívá se na pacienta jak chodí, jak provádí pohyby, atd. a na základě vlastních zkušeností vyhodnotí, jestli je to fyziologické. Ale fakticky okem nejste nikdy schopni vyšetření či

změny kvantifikovat. Vy víte, že daný pacient má třeba po nějakém výkonu sníženou flexi v koleně, ale neřeknete o kolik, o jaký úhel. Námi používaná metoda může tyto rozdíly přesně kvantifikovat.

Pro koho je metoda primárně určena?

Pro všechny pacienty, kteří mají problémy s pohybovým aparátem. Já sám toto vyšetření nazývám preventivním programem, protože jsme zde schopni odhalit spoustu problémů a kvantifikovat je. Není to věc, která by nahrazovala současné metody, ale je to doplňková činnost k tomu, co vše máme k dispozici. U nás jsme primárně začali pracovat s dětskými pacienty, od nového roku ale již pomalu nabízíme toto vyšetření i dospělým.

A nejdůležitější otázka. Jak se k vám pacient vlastně dostane?

Jedná se o tzv. vyžádanou péči, pacient by měl mít doporučení z odesílajícího pracoviště, se souhrnem jeho dosavadní léčby. Ještě bych rád doplnil, že této analýze by mělo předcházet vyšetření / snímkování na nejmodernějším rentgenovém přístroji EOS Edge, který je unikátní a máme jej v naší nemocnici k dispozici (psali jsme zde https://1url.cz/GuS1R). Jedná se o vertikální rentgen, který poskytuje snímky několika anatomických oblastí zároveň a jehož hlavní výhoda je v tom, že má oproti klasickému velmi nízké dávky záření. Je tudíž vhodný i pro dětské pacienty.